Elisabeth Møller Jensen

1 produkt

Elisabeth Møller Jensen (f. 1946) er kønsforsker, forfatter, foredragsholder. Var igennem 24 år direktør for videnscenteret KVINFO. Hun har udgivet bogen At se med egne øjne - Mit KVINFO her på Gladiator i foråret 2019 -  et stort, velskrevet politisk nyrestød til den historieløse kultur- og ligestillingspolitik.

At se med egne øjne er en sprudlende personlig beretning om en af de mere løsslupne feministiske bølger, nemlig begyndelsen af 3. bølge i starten af 1990’erne og de mange unikke projekter med afsæt i KVINFOs bibliotek. Samtidig er bogen et fuldflæsket og velargumenteret angreb på den ideologiske iver, der i disse år rammer overalt i det danske samfund i form af nedskæringer, lukninger og udflytninger.

I tilfældet KVINFO udstilles forhenværende kulturminister Mette Bocks slagtning af institutionens næsten 60-årige virke med vidensindsamling og -formidling punkt for punkt som populistisk symptom på afmontering af velfærdsstaten.

Gå til Elisabeth Møller Jensens hjemmeside

1 produkt
At se med egne øjne - Mit KVINFO
Elisabeth Møller Jensen
329,95 kr
Tidligere set: