Jan Krogsgaard

1 produkt

Jan Krogsgaard er Født i Danmark og uddannet Cand.phil. Han har arbejdet med film, musik og kunst i en lang årrække – og har nu føjet værket Response to impact til på Forlaget Gladiator.

Jan Krogsgaards værk tager udgangspunkt i nedskrevne noter fra en syv-otte årig periode, hvor han har arbejdet i Burma/Thailand, Cambodia og boet på en ø i Vietnam. Under sit arbejde med to større filmprojekter, det ene i Cambodia med bl.a. optagelser af monologer med tidligere lavt-rangerende Khmer Rouge-soldater, som blev til museumsværket Voices of Khmer Rouge, og et andet projekt i Burma, som blev til den Oscarnominerede dokumentarfilm om undergrundsjournalistik med titlen Burma VJ –Reporting From a Closed Country, opholdt Krogsgaard sig oftest i en øde bugt på en ø i Vietnam. Herfra påbegyndte han sit arbejde med det, der er blevet til Response to Impact.

Og titlen er meget sigende, for det er netop det denne bog er: refleksioner over og reaktioner på det voldsomme miljø, som Krogsgaard skildrede i sine film. Response to impact er et selvstændigt værk, der reflekterer over det tab af sprog, som krigen medfører. Han skriver et nyt sprog frem, et sprog der nødvendigvis vil opstå på ruinerne af det gamle sprog, den gamle erfaringsverden fra før volden, fra før mødet med krigen.

1 produkt
Response to impact
Jan Krogsgaard
279,95 kr
Tidligere set: