Art writing

 

Fast underviser er Ida Marie Hede med besøg af skiftende gæstelærere.

Undervisningen finder sted på Forlaget Gladiator, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S.

Tilmelding: Send 2-3 siders tekst og/eller andet materiale (foto, lyd, billede som vedhæftninger etc.) og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. Du kan sagtens ansøge med et rent videoværk/rent billedmateriale /andre medier. I din medfølgende beskrivelse må du dog gerne uddybe, hvordan du er interesseret i at arbejde med tekst i din praksis.

Næste ansøgningsfrist: TBA

Hvad er Art Writing?

Art Writing handler om at undersøge tekstens materialitet og feltet mellem tekst, andre æstetiske formsprog og kritisk refleksion.

Art Writing er et forum, hvor tilgange og medier kan mødes. Det er et multidisciplinært og undersøgende læringsrum. Vi vil forsøge at have en åbenhed over for det processuelle, det langsomme, det akavede og tøvende, men også for den larm, der opstår, når tingene støder sammen.

Kurset henvender sig til dig, der enten arbejder 1.) med at skrive, redigere, eller tænke tekst 2.) med at kombinere tekst med andre medier, eller 3.) med andre medier, men med en interesse for det tekstlige/poetiske/refleksive/sproglige som en slags understrøm i dit arbejde. Kurset henvender sig til dig, som har svært ved at finde et præcist sprog for dit arbejde inden for de kategorier, henholdsvis litteraturen eller billedkunsten eller andre discipliner normalt tilbyder.

Art writing skal ikke forstås som poesi i klassisk forstand — men heller ikke som et felt i opposition til litteraturen. De tekster, vi interesserer os for, er i højere grad præget af koncepter og rammer end båret frem af handlingsforløb. De er levende, i færd med at ’gøre’.

I undervisningen vil vi lægge stor vægt på, hvordan teksten er undersøgende og tænkende i sig selv, eller i samspil med de andre former, den knytter sig til. Derfor vil vi også være interesserede i at berøre idéer, der endnu ikke har fundet en materiel form, men som er draget mod teksten som medie.

Vi vil se på, hvad en tekst overhovedet kan være, og finde strategier for forståelsen af et værk og organiseringen af værkets stof. Vi vil arbejde med alle former for kunstnerisk materiale, der har teksten som et fundament, en dimension, en afstikker eller pynt. Vi vil interesse os for udvidede, sammensatte, besværlige og visuelle tekstlige formater. Vi vil se på mødet mellem det skrevne og andre æstetiske former, som f.eks. bogobjekt, publikation, film/filmessay, billede, foto, lyd, performance, oplæsning, skulptur, arkitektur, relationelle og rumlige praksisser. Vi vil også være interesserede i tekstfunderede samarbejder eller fællesskrifter, i det digitale og det immaterielle. Det er vigtigt at understrege, at materialet i høj grad ’bare’ kan være at finde på siden eller i bogform — at der ikke behøver være flere medier i spil, eller: At man sagtens også kan tænke bogen som multidisciplinær.

Undervisningen består af, at vi i fællesskab vil lave læsninger af en række forskellige tekster/værker inden for feltet Art Writing og undersøge, hvad vi her har at gøre med. Feltet her er bredt, og det vigtigste er at finde eksempler på værker, der indgyder mod til videre arbejde. Når der er en gæstelærer med, vil denne ofte fortælle om sin praksis eller have forskelligt inspirationsmateriale med.

Den anden vigtige del af undervisningen består af i fællesskab at læse og undersøge deltagernes egne værker. Værkerne kan præsenteres som tekst, vi læser sammen i undervisningen. Man kan i tillæg vise objekter, billeder, filmklip, lyd osv. Man kan også vise materiale uden tekst. Man kan lave en performance. Eller ens værk kan være et oplæg til en diskussion. Alt er muligt, men det er vigtigt, at man har lyst til at dele og få feedback.

Endelig vil vi også ofte lave skriveøvelser for at skubbe skriveprocesserne i nye retninger, som regel inspireret af et forlæg. Da kurset er workshopbaseret med længere pauser mellem møderne, er der rig mulighed for at udvikle et værk over længere tid og få feedback på det flere gange. Det er også oplagt at bygge videre på idéer fra skriveøvelser og simpelthen prøve mange forskellige ting af. Inkluderet i kurset er også muligheden for i fællesskab at producere en mindre antologi ved kursets slutning, og dermed udfordre publikationen som medie. Sådan får alle deltagere også erfaring med at gøre et mindre tekstværk færdigt til udgivelse.