Den etårige forfatteruddannelse - AARHUS

Som noget nyt starter forlaget en afdeling af Den etårige forfatteruddannelse op i Aarhus. Forløbet vil være det samme som i København, med de samme lærere etc. Hvor forløbet i København er over 8 seminarweekender, vil forløbet i Aarhus være over 4 seminaruger - med samme antal undervisningstimer.

Undervisningen forløber over et år, hvor det er meningen, at du laver et færdigt eller i det mindste tilnærmelsesvis færdigt manuskript. Undervisningen består af holdundervisning, seminarer og individuel vejledning. Skoleåret afsluttes med et oplæsningsarrangement.

Skolen er for elever, som for det første har talent for at skrive, det vil sige, at de er udstyret med en særlig evne til at genkende form, og som allerede har skrevet en del og derfor i høj grad er selvkørende.

Start 22. november 2021.  Ansøgningsfrist 26. september. 

Ansøgning. Send max 10 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv. Ansøgningen sendes til forlaget på Sturlasgade 14A, 1. sal, 2300 København S., eller på  mail til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. 

Ansøgere kan forvente svar senest 2 uger efter vi har modtaget ansøgningen. Det er muligt at søge hele året.

Skriften

Arbejdet med elevernes tekster foregår på alle planer – i forhold til retning og stoforganisering, i forhold til sætningen/verslinjen og i forhold til at skrive eksemplariske tekster  – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af.

Alle har ved skolens begyndelse allerede en retning for deres skrift, eller er tæt på at have det, og derfor er vi fra første undervisningsdag fokuseret på tilblivelsen af et manuskript. Det er ikke sådan, at den retning skal følges slavisk og fra punkt til prikke, tværtimod – vi vil under hele skriveforløbet igen og igen revurdere organisationen og måske også, hvilken genre man skriver i. Tit opdager vi, at man har gjort det for svært for sig selv, at skriften bliver for snæver, og at man ikke synes at få nok med, der bliver med andre ord for lavt til loftet. For det er vigtigt, at der er noget bevidsthed, det vil sige, at der netop er højt til loftet, at der er råderum for tanken. Stoffet må have perspektiv og pege ud over værket.

Det er den ene ting: det vi kalder stoforganisering. Her er der energi at hente. Den anden er detaljen, hvor der også er energi, i det rent stilistiske. Det er netop energien, vi har brug for for at drive teksten frem – og for at slippe for os selv, det vil sige slippe ud over de begrænsninger, som konventionerne tilsiger os, at vi skal rette os efter.

Vi ser på prosaens sætninger og lyrikkens verslinjer og i videre forstand på de større blokke af betydning, som opstår i forbindelse med f.eks. syntaks og billeddannelse.

Vi tilstræber en acceleration af tanken, for med det litterære arbejde at tænke hurtigere end det ellers er muligt i hverdagen, og vi sætter denne acceleration i gang ved at gøre teksten tæt, ved at der mellem sætningerne/verslinjerne er så lidt plads at vende på som muligt.

I forlængelse af det, vil vi i løbet af de første to-tre sessioner forsøge at skrive, hvad man kunne kalde ”den for værket eksemplariske tekst” (et kapitel i en roman, en novelle eller et enkelt digt eller dagbogsnotat), simpelthen for at have et niveau at sigte efter i det videre forløb.

Læsningen

Undervisningen handler også om at blive bedre til at læse. For man er nu engang sin egen skrifts første læser. Derfor vil vi gennemgå en række gode romaner, noveller og digtsamlinger for at se på, hvordan de organiserer stoffet på langs af værket, hvordan de arbejder i detaljen og med hvilke virkemidler etc. Vi vil stjæle med arme og ben og blive vanvittigt meget klogere på, hvad det i det hele taget vil sige at læse.

Læsningen vil opleves som ekspansiv og udvidende, ikke reduktiv, som vi ellers er vant til. Vi vil hele tiden formulere os om vores opdagelser, så læsningen frem for at forblive en tågebanke, hvor vi har svært ved at orientere os, bliver printet i os, og vi vil fremover kunne finde vej i en hvilken som helst tekst – også vores egen.

Praktisk

Datoer

22. nov. til 27. nov. / 24. jan. til 29. jan. / 4. apr. til 9. apr. / 6. jun. til 11. jun.

10.00 til 16.00 hver dag.

Undervisningen forløber som klasseundervisning over 4 seminaruger på Godsbanen i Aarhus, mandag til og med lørdag. Plus 2 timer med individuel manusvejledning til sidst. Forløbet afsluttes med en afgangsoplæsning.

Forlaget forpligter sig ikke til at udgive manuskriptet.

Pris for forløbet er 35.000 kr.  Det er muligt at betale i rater med 15.000 til forfald 23. november 2020 og 10.000 1. feb. 2021 og 1. juni 2021.

Fortsætterhold. Vi opretter løbende fortsætterhold, og som fortsætter er prisen 25.000 kr.

Undervisere er Jakob Sandvad, Jonas Rolsted, samt en række gæstelærere.

N.B., undervinsingen vil fortsætte på Zoom i tilfælde af perioder med Corona-nedlukning. 

 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Julie Mendel, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Se også
Udgivelser af tidligere elever