Gladiators forfatterskole i gymnasiet

LEDIGE PLADSER: næste hold i 2023 oprettes efter skoletid mandage kl. 16-20 på forlaget, Sturlasgade 14A, 2300 København S

Holdstart: 4. september - NB! vi etablerer også et hold på Zoom.

Datoer for undervisning:

  • september: 4., 11., 18., 25.
  • oktober: 2., 9., 23., 30.
  • 12. november: afgangsseminar m. oplæsning og udgivelse af elevantologi

Optagelse sker i samarbejde med det gymnasium, du går på. Kontakt din lærer og hør, hvilke muligheder du har. Vi kan også kontaktes på (+45) 23312771.

___

Om Gladiators forfatterskole i gymnasiet

Vores forhold til litteratur dannes for alvor i skolen. For det er i skolen, at vi - uanset baggrund - for alvor bliver præsenteret for skønlitteraturen.

Og den litteratur kan få stor betydning i ens liv, men det kræver, at man tidligt finder ud af, at den ikke er "svær" og "kedelig" eller noget at være bange for, men derimod et rart og inspirerende rum. Det at skrive selv kan være en genvej ind i litteraturen, hvor man får litteraturens rige helt ind på livet.

På Gladiatorskolen handler det om at læse og skrive sammen, så vi får et fælles sprog for og lyst til at tale om litteratur. Vi ser skønlitteraturen som en særlig erkendelsesform - et sted, hvor hengivelse og fordybelse kan finde sted. For litteraturen er en fest og et fællesskab - og alle kan være med. Især hvis vi åbner dørene på vid gab! Vi vil styrke styrke læse- og skriveglæden. Vi vil gøre eleverne begejstrede for litteratur!

Forfatterskolen er for alle, der interesserer sig for litteratur - også for dem, der ikke vil være forfattere selv. Vi kigger på litteraturen med forfatterens og redaktørens øjne - vi er med andre ord med i værkstedet, før værket får sin endelige form. Og det giver et helt andet blik - også på de færdige værker på reolen.

Vi startede i sensommeren den første forfatterskole på gymnasialt niveau på Det frie Gymnasium. Og nu vil vi gerne tilbyde flere gymnasier denne mulighed.

Forløbet er målrettet særligt interesserede elever og finder sted på jeres eget gymnasie uden for skoletid ( kl. 14 - 18). Forløbet kan indtænkes i gymnasiets talentprogram - som humanistisk og kreativt supplement til de talentforløb, der udbydes andetsted og har et naturfagligt sigte.

Vi mødes 6-8 eftermiddage og runder af med en oplæsningscafé på skolen. Vi trykker elevernes tekster i en afgangsantologi, som de læser op fra på afslutningsdagen. Afgangsantologien deles ud til alle elever på skolen.

Undervisningen varetages af forfattere og redaktører tilknyttet Gladiatorskolen - og vi opfordrer til, at en eller flere af skolens dansklærere tilknyttes forløbet. På den måde bliver lærerene også en del af forløbet og får mulighed for at trække på erfaringerne i egen undervisning efterfølgende.

Vi tilbyder også heldagsseminarer til de øvrige klasser. Her får hele klassen mulighed for at læse og skrive sammen på Gladiator-måden.

Gladiatorskolen tilbyder også en efteruddannelse i primavista-læsning for dansklærere i efteråret 2023.  

Kontakt os på gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk eller ring til os på (+45) 23312771 for mere information og eller et skræddersyet forløb til jeres institution.

Grundskolelærer på Det frie Gymnasium.Tanja Cordero, har været en del af forløbet i 2022, og hun siger:

"I en larmende hverdag har Gladiators forfatterskole her på Det fri været en ø af ro og fordybelse, hvor eleverne ikke alene har fået øje på, at de hver især rummer et særligt blik på verden og et lysende skønlitterært sprog, men også hvor de - på trods af deres meget forskellige forudsætninger - har oplevet, at de hver og én har værdifulde ting at byde ind med i den fælles respons. De er af Gladiator blevet taget lige så alvorligt som etablerede forfattere, og der er på holdet vokset et meget intimt og respektfuldt fællesskab op på tværs af vores afdelinger, der både rummer grundskole, HF og STX. Det har været meget smukt og særligt at være vidne til."

Her kan du lytte til en podcast om forløbet

Her er eleverne fra Det frie Gymnasiums afsluttende antologi med de tekster, de har skrevet i forløbet.