GLADIATORS FORFATTERSKOLE FOR GYMNASIEELEVER OG ELEVER I 9. OG 10. KLASSE

Holdstart for gymnasieelever og 9.-10. klasses elever: 4. september 2023 (tilmeldingsfrist 31. august)

Hvornår: mandage kl. 16.00 -20.00

Hvor: online og/eller på Forlaget Gladiator, Sturlasgade 14A, 2300 København S.

Pris pr. elev: 6.000 ex. moms (kontakt os for rabat, hvis der er flere tilmeldinger fra samme organisation eller skole)

Datoer for undervisning:

  • september: 4., 11., 18., 25.
  • oktober: 2., 9., 23., 30.
  • 12. november: afgangsseminar m. oplæsning og udgivelse af elevantologi

Den enkelte elev kan tilmeldes via gymnasiet/skolen, hvor der også kan søges om tilskud til kursus og transport. Det er den enkelte skole, der beslutter, hvorvidt eleven kan deltage med støtte, så kontakt din lærer og hør om dine muligheder.

Vi kan også kontaktes på (+45) 23312771 eller på mail: gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Vi mødes fysisk eller online 8 eftermiddage og runder af med en oplæsningsarrangement på Forlaget Gladiator (40 timers undervisning ekskl. forberedelse). Vi trykker elevernes tekster i en afgangsantologi, som de læser op fra på afslutningsdagen. Afgangsantologien trykkes i 200 eksemplarer, som eleverne og deres lærere efterfølgende kan dele ud til andre elever på skolen.

Vi optager op til 20 på holdet.

Forløbet kan indtænkes i skolens kreative linjer og i gymnasiets talentprogram - som humanistisk og kreativt supplement til de forløb, der har et naturfagligt sigte.

Undervisningen varetages af forfattere og redaktører tilknyttet Gladiatorskolen - og vi opfordrer til, at en eller flere af skolens dansklærere tilknyttes forløbet. På den måde bliver lærerene også en del af forløbet og får mulighed for at trække på erfaringerne i egen undervisning efterfølgende.

 

Om Gladiators forfatterskole

Vores forhold til litteratur dannes for alvor i skolen. For det er i skolen, at vi - uanset baggrund - for alvor bliver præsenteret for skønlitteraturen.

Og den litteratur kan få stor betydning i ens liv, men det kræver, at man tidligt finder ud af, at den ikke er "svær" og "kedelig" eller noget at være bange for, men derimod et rart og inspirerende rum. Det at skrive selv kan være en genvej ind i litteraturen, hvor man får litteraturens rige helt ind på livet.

På Gladiatorskolen handler det om at læse og skrive sammen, så vi får et fælles sprog for og lyst til at tale om litteratur. Vi ser skønlitteraturen som en særlig erkendelsesform - et sted, hvor hengivelse og fordybelse kan finde sted. For litteraturen er en fest og et fællesskab - og alle kan være med. Især hvis vi åbner dørene på vid gab! Vi vil styrke styrke læse- og skriveglæden. Vi vil gøre eleverne begejstrede for litteratur!

Forfatterskolen er for alle, der interesserer sig for litteratur - også for dem, der ikke vil være forfattere selv. Vi kigger på litteraturen med forfatterens og redaktørens øjne - vi er med andre ord med i værkstedet, før værket får sin endelige form. Og det giver et helt andet blik - også på de færdige værker på reolen.

Det frie Gymnasiums forløb i 2022

Vi startede i sensommeren den første forfatterskole på udskolings -og gymnasialt niveau på Det frie Gymnasium.

Grundskolelærer på Det frie Gymnasium, Tanja Cordero, har været en del af forløbet i 2022, og hun siger:

"I en larmende hverdag har Gladiators forfatterskole her på Det fri været en ø af ro og fordybelse, hvor eleverne ikke alene har fået øje på, at de hver især rummer et særligt blik på verden og et lysende skønlitterært sprog, men også hvor de - på trods af deres meget forskellige forudsætninger - har oplevet, at de hver og én har værdifulde ting at byde ind med i den fælles respons. De er af Gladiator blevet taget lige så alvorligt som etablerede forfattere, og der er på holdet vokset et meget intimt og respektfuldt fællesskab op på tværs af vores afdelinger, der både rummer grundskole, HF og STX. Det har været meget smukt og særligt at være vidne til."

 

Her kan du lytte til en podcast om forløbet

Her er eleverne fra Det frie Gymnasiums afsluttende antologi med de tekster, de har skrevet i forløbet.