Lycius

”Even Roman knights sometimes took part in stage plays and gladiatorial shows until a Senatorial decree put an end to the practice. After this, no person of good family appeared in any show, except for a young man named Lycius; he was less than two feet tall and weighing only 17 lb but had a tremendous voice.”

Lyciusredaktionen

Lycius er en selvstændig og forfatterdreven redaktion under Forlaget Gladiator. Vi fokuserer på store stemmer i mindre formater og udgiver hovedsageligt værker på 80-120 sider i et nært samarbejde med forfatterne, hvor forfatterne spiller en aktiv rolle i alle dele af udgivelsesprocessen (dog ikke økonomisk, idet Forlaget Gladiator afholder udgifterne ifm. udgivelsen). 

Vi ønsker at udgive eksperimenterende og nytænkende litteratur, som kan bestå af alt fra digtsamlinger, kortromaner, noveller, fortællinger, genrehybrider, essays, manifester, whistleblowers (pseudonymudgivelser), smuds og andet.

Lycius er økonomisk og ideologisk tilknyttet Gladiator, men redaktionen er sin egen og består primært af rutinerede forfattere, kommende forfattere og debutanter. Rammerne er sat for en flydende redaktion, som løbende kan udvides, og er pt. bestående af: Emilie Parsbæk Skibdal, Jonas Suchanek, Johanne K Fall, Simone Mørch Stjer og Mia Dall.

Vi mener at en redaktion bestående primært af forfattere kan skabe et værdifuldt samarbejde med andre forfattere. Alle parter har indblik i og forståelse for forfatternes vilkår og skriveprocesser, samt krav til, hvordan værkernes færdige form tager sig ud, og præsenteres.

Uopfordrede manuskripter 

Lycius og Gladiator har p.t. lukket for indsendelse af uopfordrede manuskripter. Vi åbner løbende op i kortere perioder, så hold dig orienteret her.

Indsendte manuskripter tilbageleveres ikke.

Instagram @ Lyciusredaktionen