Organisering af stof i lyrik og prosa - Gladiators masterclass v. Hans Otto Jørgensen

 

Opstart: 31. august 2022
Ansøgningsfrist: 21. august 2022
Ansøgning: send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk 
Forløb: kurset løber over 8 onsdage fra 16.00 til 20.00 med fjorten dages mellemrum og derefter et afsluttende heldagsseminar. Undervisningen foregår på forlaget, Sturlasgade 14a, 1. sal, 2300 København S.
NB: I tilfælde af nedlukning som følge af Covid-19 vil undervisningen periodevist overgå til Zoom.
Datoer for undervisning:

31/8, 21/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12, 11/1, 25/1

Pris: 11.000 kr.


Om kurset:

På Gladiators masterclass fokuserer vi på samlende strukturer mere end på detaljen. Vi arbejder med at organisere vores stof og forsøger at finde frem til, hvad der holder det sammen. Vi afdækker, om der er tale om epik med en gennemgående handling, f.eks. med et point of no return, eller om der er tale om lyrik med en seriel opbygning bestående af ligeværdige stykker eller delelementer som i en mosaik eller collage. Er skriften ekspansiv og genererer den hele tiden nyt stof, eller er skriften selektiv og udskiller det ”løse” og søger en ideel form? Og hvilke virkemidler benytter teksten sig af mht. fortællerforhold, billeddannelse, temperament mv.? 
Undervisningen er holdbaseret og vejleder den enkelte elev/tekst gennem en dialog som sigter på at honorere elevens/tekstens ambitioner. Oveni – eller som en selvfølgelig del af undervisningen – henter vi inspiration fra og trækker vi linjer ud til den eksisterende litteratur i særdeleshed og kunst af enhver art i øvrigt.
Vi vil til hver session kigge på stoforganisering i eksempler fra den eksisterende litteratur, og vi vil tale om virkemidler, f.eks. tekstens temperament og billeddannelse, metaforik og metonymi mv.
”… hver gang han (Gogol) forsøger at skrive med den litterære traditions formskrift og gribe rationelle tanker logisk an, mistede han ethvert spor af talent. Når han som i sin udødelige Overfrakken rigtig gav slip på sig selv, og sad lykkeligt nørklende på randen af sin helt egen afgrund, var han den største kunstner, Rusland nogensinde har fostret.”
- Citat fra Nicolaj Gogol af Vladimir Nabokov. 
Vi vil på Gladiators masterclass bestræbe os på, at den enkelte elev undervejs finder sin egen stemme og er vedblivende ambitiøs, men at vi aldrig glemmer at lytte til hinanden og hinandens bankende hjerter eller tage hinanden alvorligt og inspirere hinanden. Det handler om i fællesskab at udvide rummet for, hvordan vi snakker om kunst og litteratur, for vi tror, man bliver en bedre læsende/skrivende af hele tiden at udvide rummet omkring sig. Undervejs vil der jævnligt blive inviteret andre forfattere ind som medundervisere. Disse andre forfattere vil samtidig holde et oplæg om et af deres egne værker. 
 
Kh Gladiator v/ Hans Otto
 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Smitte gennem hud og luftveje
Emilie Parsbæk Skibdal
300,00 kr
Der er altid nogen at befri
Johanne Kirstine Fall
249,95 kr
Relikvie
Julie Mendel
179,95 kr
Ash-Shaheed [Vidnet]
Jamal Bendahman
299,95 kr
Stillezone
Shosha Raymond
199,95 kr