Skriv dine erindringer

Daghold: Skriv dine erindringer

At skrive om sig selv. Det lyder simpelt, men er det langt fra. For hvordan udfolder vi det selvoplevede, så læseren er med os, så det der står i teksten stemmer overens med det, vi ville vise? Hvilken form og hvilke formelle greb løfter stoffet fra det subjektivt oplevede, og for læseren utilgængelige, til en tekst der vil læseren noget.

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af lærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

At skrive om det selvoplevede er et kunstnerisk arbejde. Ikke en skildring af virkeligheden 1:1. Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af essay, digt, vidnesbyrd, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til et samlet værk og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

 

Holdet vil forløbe over 3 måneder med start onsdag d. 21 august.

Deadline for ansøgning er 11. august, ansøgningen skal omfatte max 5 sider prosa eller lyrik.

Send ansøgningen til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 8 lektioner x 4 timer (plus et fællesseminar), onsdage fra kl. 10.00 - 14.00.

Sted: Godsbanen

Ialt 40 timer fordelt hen over de 3 måneder.

Pris: 7.995 kr. 

Susan Simonsen vil være fast underviser og vil lede undervisningen. Der vil derudover være en række gæstelærere.