Ungdomsforfatterskolen (KBH)Vi har på Gladiator længe haft et ønske om at udvide med en forfatterskole for unge. Det har vi, fordi vi tror på, at det er her ens forhold til litteratur dannes. Litteraturen kan få en stor betydning i ens liv, men det kræver, at man tidligt finder ud af, at litteraturen ikke er "svær" og "kedelig" eller noget at være bange for, men derimod et vigtigt og spændende rum at bevæge sig i. 

Så nu findes den, og vi håber, I vil tage godt imod den. 
Litteraturen er en fest!

På Gladiatorskolerne generelt handler det om at læse og skrive og sammen at formulere en retning for den enkelte elevs skrivepraksis. Og det gælder også for vores nye forfatterskole for unge.

Næste hold starter 18. oktober (ansøgningsfrist 4. oktober) 

 

  • Aldersgruppe: 13-17 år
  • Ansøgning: Send 1-2 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk
  • Pris: 4.495
  • Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S. 
  • Undervisningen løber over et halvt år (i alt 30 timer). Der er undervisning én gang hver fjortende dag (mandag) fra kl. 15.00-18.00. Der er undervejs indlagt en skrivepause over sommerferien. Efter skrivepausen afsluttes forløbet med et heldagsseminar og en oplæsningsaften (lørdag eller søndag).

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som allerede er færdige og som har fundet en form, der fungerer. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde skrevet, måske ikke er det, der faktisk står i teksten. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster - her udvikler man nemlig evnen til at læse og dermed til at læse sine egne tekster. 

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – hvis du skriver prosa, går vi teksten igennem på sætningsniveau; hvis du skriver digte, kigger vi nærmere på de enkelte verselinjer. Vi kommer til at tale om, hvor de forskellige tekster er på vej hen, og hvad der kan arbejdes med, for at projektet kan blive vellykket. 

Undervisningen varetages af redaktør og forlagsdirektør, Jakob Sandvad, samt en række gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart, Jonas Rolsted, Joakim Vilandt, Jamal Bendahman og Johanne Kirstine Fall.

 

Forløb i 2022

  • 23. august (ansøgningsfrist 14. august) 
    Undervisningsdage: 23/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10

 

N.B.: I tilfælde af nedlukning som følge af Covid-19, kan undervisningen periodevist overgå til Zoom. 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Smitte gennem hud og luftveje
Emilie Parsbæk Skibdal
300,00 kr
Der er altid nogen at befri
Johanne Kirstine Fall
249,95 kr
Relikvie
Julie Mendel
179,95 kr
Ash-Shaheed [Vidnet]
Jamal Bendahman
299,95 kr
Stillezone
Shosha Raymond
199,95 kr