Ungdomsforfatterskolen

Vi har på Gladiator længe haft et ønske om at udvide med en forfatterskole for unge. Det har vi, fordi vi tror på, at det er her ens forhold til litteratur dannes. Litteraturen kan få en stor betydning i ens liv, men det kræver, at man tidligt finder ud af, at litteraturen ikke er "svær" og "kedelig" eller noget at være bange for, men derimod et vigtigt og spændende rum at bevæge sig i. 

Så nu findes den, vi håber I vil tage godt imod den. 

Gladiators ungdomsforfatterskole er for unge i alderen 12-17 år.

På Gladiatorskolerne generelt handler det om at læse og skrive og sammen at formulere en retning for den enkelte elevs skrivepraksis. Og det gælder også for vores nye forfatterskole for unge.

Litteraturen er en fest!

Det handler om at dele vores fælles begejstring for litteraturen, så vi kan inspirere hinanden. At vi gennem samtale om og med teksten kan blive klogere på både teksten og os selv. Erfaringen siger os, at vi ved at sidde sammen og tænke sammen, bliver bedre til at forstå rækkevidden af teksten.

Det handler om dannelse og om at lytte til hinanden og bevæge sig som menneske. Det fælles læserum er et særligt rum, hvor fordybelse og eftertanke og god tid til at tænke sig om pludselig bliver muligt. Og sidst men ikke mindst, er Ungdomsforfatterskolen et alternativ til det etablerede uddannelsessystems til tider instrumentelle og blodfattige undervisning i litteratur og det at skrive og skabe litteratur.

Ansøgning: Send 2-3 siders tekst og en kort ansøgning til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Pris: 7.995

Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S.

Næste hold starter  d. 12. oktober, det er muligt at ansøge nu. Ansøgningsfrist 1. oktober.

 

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. 

Undervisningen er ledet af Helene Johanne Christensen (som debuterer med digtsamlingen Blå umiddelbart efter jul) og Hans Otto Jørgensen samt en række gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart og Jakob Sandvad. 

“Dér, hvor man tror, man som skrivende, hvis man rækker helt ud, har én meter til rådighed, skulle man gerne efter nogle uger have tre meter.”  – Hans Otto Jørgensen

Undervisningen løber over tre måneder. Der er undervisning en dag om ugen (torsdag, ved flere hold evt. også onsdag eller tirsdag) fra kl. 16.00- 19.00. Forløbet afsluttes med et heldagsseminar og en hyggelig oplæsningsaften.

Dvs. 10 undervisningsgange plus et heldagsseminar lørdag d. 16. december.

 

Forløb i 2017 

  1. oktober - . 16. december (ansøgningsfrist 1. oktober)

 

Tidligere elever på Gladiators forfatterskole, som er debuteret for nylig:

Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Mikael Josephsen, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, og snart debuterer Julie Mendel, Sosha Raymond og Johanne Kirstine Fall