Hans Otto Jørgensen

10 produkter

Navn: Hans Otto Jørgensen
Fødselsdato: 23.08.1954, i Vile i Salling.
Uddannelse: Dansk, Københavns Universitet. Driftsleder og kvægbrugstekniker, Vejlby Landbrugsskole, 1987.
Priser: Albert Dams Mindelegat, 2000. Radioens Romanpris, 2002. Marie Bregendahl Prisen, 2004. Statens Kunstfonds Livsvarig ydelse, 2004. Otto Gelsted Prisen, 2007. Kritikerprisen, 2008. Georg Brandes-prisen, 2016.

Hans Otto Jørgensen voksede op ved Vile i Limfjorden i Nordvestjylland. Hans far var landmand, og i lang tid var det arbejdet med køerne som fyldte mest. Det var efter at have læst Karen Blixens ”En herregårdshistorie” som 16-årig, at Jørgensen vidste at han ville være forfatter. Siden har landmandsliv og litteratur byttet plads flere gange. Jørgensen begyndte med at læse Dansk på Københavns Universitet, men endte med at fuldføre uddannelsen som driftsleder og kvægbrugstekniker ved Vejlby Landbrugsskole i 1987. Efter endt uddannelse startede han med økologisk jordbrug, men forfatterdrømmen stod stadig stærkt, og han fandt et kompromis ved at passe naboens køer, samtidig med at han skrev. Jørgensen debuterede i 1989 med romanen Tårnet. Sidenhen har han udgivet en række romaner, børnebøger, digte og novellesamlinger. Fælles for mange af hans udgivelser er, at de på en eller anden måde tager udgangspunkt i Jørgensens egen opvækst, og det jyske landmandsliv i 50’erne. Ved siden af at være forfatter, har han også arbejdet som anmelder ved Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad (1994-98) og været højskolelærer ved Testrup Højskole (1998-2000). Fra 2002-2009 var han rektor ved Forfatterskolen i København.

I 2015 udkom Horden 13 digterportrætter 1872-1912, en bog med digterportrætter fra den periode, vi plejer at forbinde med Georg Brandes og det moderne gennembrud og videre frem gennem symbolismen, det vil sige fra J.P. Jacobsens skelsættende novelle Mogens 1872 til Marie Bregendahls roman En Dødsnat 1912. Med denne samling portrætter forrykker Hans Otto Jørgensen det herskende perspektiv på perioden. Brandes og hans ideale syn på mennesket = manden bliver sat til vægs, mens J.P. Jacobsen og Olivia Levisons flueøjede modernisme gør godt. Så det bliver muligt at læse ud i hjørnerne af hele baduljen af tekst og ikke kun repetitivt i henhold til kanon og rigid genreforståelse. Hans Otto Jørgensen fik Georg Brandes-prisen for Horden i 2016.

I november 2020 udkom Dead Man Walking.

Senest udkom scan ENHEDER i februar 2022. 

10 produkter
Breve I & II - Sandalantologi
Hans Otto Jørgensen
300,00 kr
By og Hest eller En hånddukke af ild - De højere magter 2
Hans Otto Jørgensen
210,00 kr
Dead man walking
Hans Otto Jørgensen
259,95 kr
Essays I, II & III - Sandalantologi
Hans Otto Jørgensen
300,00 kr
Hids jer lidt ned derhenne og lad dværgen komme forbi
Hans Otto Jørgensen
209,95 kr
Horden
Hans Otto Jørgensen
259,95 kr
Nåden - De højere magter 1
Hans Otto Jørgensen
170,00 kr
Nedrakket til skrift
Hans Otto Jørgensen
289,95 kr
REVOLUTIONÆR – En Andy Warhol-komposition
Hans Otto Jørgensen
289,95 kr
scan ENHEDER
Hans Otto Jørgensen
359,95 kr
Tidligere set: