Redaktøruddannelsen

Gladiators redaktøruddannelse

Holdstart d. 6. oktober 2021 (ansøgningsfrist d. 19. september). 

Uddannelsen forløber over et år, dvs. 12 seminardage fordelt over 12 måneder. Undervisningen består af holdundervisning.

Under uddannelsen vil du:

  • få praktisk undervisning i og erfaring med at redigere manuskripter
  • få indblik i de forskellige led af en bogproduktion
  • få en indføring i arbejdet med at starte et forlag op
  • blive en del af et netværk af andre, der er interesserede i redaktion og produktion af litterære værker

Redaktion af bøger handler først og fremmest om læsning. Derfor er læsningen af ny dansk skønlitteratur, grundstenen i redaktøruddannelsen. Vi vil i undervisningen invitere forfatterskoleelever til at præsentere deres arbejde, og i fællesskab på holdet vil vi komme med bud på en læsning og en redaktion af disse tekster. På den måde vil elever på redaktøruddannelsen få en masse konkret erfaring med at læse ufærdige tekster, diskutere forskellige læsestrategier for disse tekster, læsestrategier, der hver især vil anspore til forskellige måder at skære teksten til og strukturere tekst og værk. Vi vil arbejde med redigering af kortere tekster, men også med redigering af og struktureringen af hele værker. Og vi vil ligeledes læse og diskutere allerede udgivne værker.

Der findes i dag ikke nogen egentlig redaktøruddannelse, det vil vi gerne tilbyde. Vi vil gerne kvalificere interesserede til at arbejde på forlag eller til selv at starte deres eget forlag.  

Der findes ikke én metode for læsning og redigering af skønlitteratur, det vil sige, hver tekst fordrer at man finder en måde at læse præcis denne tekst. Dog arbejder vi altid ud fra idéen om at litteraturen skal skabe ny erkendelse for læseren. Vi plejer også at se på, hvor i manuskriptet teksten har den største energi, og i forlængelse heraf forsøger vi at udpege en eksemplarisk passage, et kapitel, en sætning, der kan fungere som et ideal for resten, simpelthen for at have et niveau at sigte efter i det videre forløb. Vi ser på organiseringen af stoffet og vi ser på det stilistiske – og prøver at finde ind til tekstens egenart, der hvor teksten overskrider de begrænsninger, som konventionerne tilsiger os, at vi skal rette os efter.

Undervisere                    

Undervisningen ledes primært af redaktør og forlagschef Jakob Sandvad, men der vil komme en række gæstelærere, redaktører fra andre forlag og forfattere.

Jakob har arbejdet med en lang række forfattere, som for eksempel: Hans Otto Jørgensen, Josefine Klougart, Jacob Skyggebjerg, Jonas Rolsted, Charlotte Strandgaard, Veronika Katinka Martzen, Ida Marie Hede, Dy Plambeck, Bjørn Rasmussen, Amalie Smith, Jamal Bendahman, Emilie Parsbæk Skibdal m.fl. 

Ansøgningsfrist: 19. september 2021, med start 6. oktober 2021. Send en kort beskrivelse af, hvorfor du er interesseret i uddannelsen og også gerne lidt om din baggrund for at søge ind, din erfaring med læsning eller redigering af litteratur.

Ansøgningen sendes til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk.

Ansøgere kan forvente svar 2 uger efter vi har modtaget ansøgningen. Det er muligt at søge hele året, dog med ansøgningsfrist 19. september for holdet der starter onsdag d. 6. oktober 2021. Undervisningen vil finde sted på forlaget på Islands Brygge, 12 onsdage fra 9.00-16.00 fordelt over et år. 

Onsdage: 

6. okt. / 27. okt. / 17. nov. / 15. dec. / 26. jan. / 16. feb. / 9. mar. / 30. mar. / 20. apr. / 11. maj. / 25. maj. / 15. jun.

 

Pris for forløbet er 19.500 kr. Der er mulighed for at betale i rater, med halvdelen til forfald den 6. oktober 2021 og den 1. februar 2022.

 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Julie Mendel, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Se også
Udgivelser af tidligere elever