Redaktøruddannelsen

På Gladiators redaktøruddannelse uddanner og kvalificerer vi eleverne til at redigere dansk skønlitteratur, arbejde på forlag eller til selv at starte deres eget forlag.  

Redaktørholdet, der blev optaget i 2023, har følgende undervisningsdage i 2023-24: 27/9, 11/10, 25/10, 22/11, 6/12, 17/1, 14/2, 13/3, 10/4, 24/4, 15/5, 12/6

Næste hold starter 25. september 2024 (ansøgningsfrist d. 8. september)
NB: Vi har løbende optag, indtil holdet er fyldt op (18 deltagere)

  • AnsøgningSend en kort beskrivelse af, hvorfor du er interesseret i uddannelsen, og også gerne lidt om din baggrund for at søge ind, din erfaring med læsning eller redigering af litteratur. Ansøgningen sendes til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. Ansøgere kan forvente svar inden for 2 uger.
  • Pris: 25.000 DKK. Der er mulighed for at betale i tre rater: 15.000 DKK inden kursusstart / 5.000 DKK pr. 1. november 2024 / 5.000 DKK pr. 1. februar 2025
  • Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S. 
  • Undervisningen løber over et år - 12 seminardage (onsdage fra 11.00-15.00) fordelt over 12 måneder. Undervisningen består af holdundervisning. 
  • Undervisningsdage i 2024: 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12.
  • Undervisningsdage i 2025: 8.1, 22.1, 5.2, 26.2, 12.3, 26.3.

Under uddannelsen vil du:

  • få praktisk undervisning i og erfaring med at redigere manuskripter
  • få indblik i de forskellige led af en bogproduktion
  • få en indføring i arbejdet med at starte et forlag op
  • blive en del af et netværk af andre, der er interesserede i redaktion og produktion af litterære værker

Redaktion af bøger handler først og fremmest om læsning. Derfor er læsningen af ny dansk skønlitteratur, grundstenen i redaktøruddannelsen. Vi vil i undervisningen invitere forfatterskoleelever til at præsentere deres arbejde, og i fællesskab på holdet vil vi komme med bud på en læsning og en redaktion af disse tekster. På den måde vil elever på redaktøruddannelsen få en masse konkret erfaring med at læse ufærdige tekster, diskutere forskellige læsestrategier for disse tekster, læsestrategier, der hver især vil anspore til forskellige måder at skære teksten til og strukturere tekst og værk. Vi vil arbejde med redigering af kortere tekster, men også med redigering af og struktureringen af hele værker. Og vi vil ligeledes læse og diskutere allerede udgivne værker.

Der findes ikke én metode for læsning og redigering af skønlitteratur, det vil sige, hver tekst fordrer at man finder en måde at læse præcis denne tekst. Dog arbejder vi altid ud fra idéen om at litteraturen skal skabe ny erkendelse for læseren. Vi plejer også at se på, hvor i manuskriptet teksten har den største energi, og i forlængelse heraf forsøger vi at udpege en eksemplarisk passage, et kapitel, en sætning, der kan fungere som et ideal for resten, simpelthen for at have et niveau at sigte efter i det videre forløb. Vi ser på organiseringen af stoffet og vi ser på det stilistiske – og prøver at finde ind til tekstens egenart, der hvor teksten overskrider de begrænsninger, som konventionerne tilsiger os, at vi skal rette os efter.

Undervisere                    

Undervisningen ledes redaktør Jakob Sandvad og forfatter og redaktør Hans Otto Jørgensen, og vi vil få besøg af en række gæstelærere, redaktører fra andre forlag og forfattere.

Jakob Sandvad og Hans Otto Jørgensen startede i 2013 Gladiator, og har arbejdet med en lang række forfattere, som for eksempel: Josefine Klougart, Jacob Skyggebjerg, Jonas Rolsted, Charlotte Strandgaard, Anna Juul, Ida Marie Hede, Dy Plambeck, Bjørn Rasmussen, Amalie Smith, Jamal Bendahman, Emilie Parsbæk Skibdal, Halfdan Pisket.

 

 

 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Smitte gennem hud og luftveje
Emilie Parsbæk Skibdal
259,95 kr
Der er altid nogen at befri
Johanne Kirstine Fall
209,95 kr
Relikvie
Julie Mendel
139,95 kr
Ash-Shaheed [Vidnet]
Jamal Bendahman
259,95 kr
Frank
Mia Dall
159,95 kr