Kommende Gladiatorudgivelser (2023-24)

Herunder ser du den foreløbige liste over Forlaget Gladiators udgivelser i 2024 

Foråret 2024 

 

        Jacob Skyggebjerg: Man vil så gerne være elsket, novellesamling. Udkommer 17. januar.   

Man vil så gerne elskes består af otte noveller fra Jacob Skyggebjergs Danmark. Her er fortællinger om opstigning og undergang, om kultisk sammenhold og klasserejse, familiefester og forældreskab. Her er suspense, satire og socialrealisme. Arbejdspladsfortælling og psykiatrikritik. Alt sammen centreret om det altoverskyggende behov for og krav om at blive elsket. – På den ene eller anden måde. Eller i det mindste hører til. Det er smerteligt, gribende og morsomt. Skyggebjerg i storform og for første gang – efter romanerne – med noveller.

        Asger Schnack: nittenhundredeogtrediverne, digtantologi i Sandalserien. Udkommer i februar.

nittenhundreogtrediverne rummer digte fra – ja – 1930erne udvalgt og med efterskrift af Asger Schnack med særligt øje for surrealismens indtog i Danmark. Her er digtene ordnet i kronologisk rækkefølge, hvad sker der i 1930, hvad sker der i 31 og 32 og 33 etc. begyndende med Jens August Schade. Herefter følger bl.a. gustaf munch pedersen, Hulda Lütken og Eiler Bille og Bergliot Heinesen. Ja, der er velkendte navne, men Asger Schnack har også været nede i tidsskrifterne Vild Hvade og Linien og genfundet væsentlige landevinger i poesiens verden. Helt i sandalseriens ånd (som jo er at gendrive den eksisterende kanon og åbne feltet for gamle og nye læsere). 

 

        Hans Otto Jørgensen
        Genudgivelse af romanerne Nåden og By og hest, under den fælles overskrift De højere magter.  Udkommer i april. 

To værker forfattet over en periode på 15 år som har det tilfælles, at de transcenderer gården og den agrare tilværelse og gør dem og det til et mytologisk sted, hvis man da kan tale om tilværelsen som et sted. – Der er som sædvanlig hos Jørgensen masser af ulykker, nedslidning og sygdom og død, men der er også heltedåd og noget så svært som kærlighed. 

 

        Mia Dall: Hotellet, roman. Udkommer d. 6 marts.

Hotellet er en gyser. En ung kvinde får ansættelse på et badehotel udenfor sæsonen. Her bliver hun ikke kun konfronteret med den strenge ældre kvindelig indehaver, men også sig selv og sin fortid og usikkerhed og angst. Og som sådan er Hotellet en udviklingshistorie og uden at røbe for meget, må og skal der et mord til for at forløsning bliver mulig.                                                                                                                                          

        Kristian Leth: Afstand, opsatser. Udkommer i maj.

Afstand er tredje bind af Kristian Leths refleksioner over sin barndom, sin far og sit køn og det selv at være far og over ikke så meget tidens spørgsmål som f.eks. krig og klima, men de almene eksistentielle spørgsmål om og skyld og straf og skam og hvor vi kommer fra og hvad vi skal blive til. De bibelske fortællinger om Abraham og Isak og om apostlen Peter genfortolkes i lyset af spørgsmål om tro og tvivl og Kristian Leth er nok der på tvivlens side, idet tvivlen og det altid af være i bevægelse, på vej på vej, bliver en drivkraft i livet. 

 

 

          Maja Funch: Sådan lever de, journalistiske tekster. Udkommer i juni.

Knudemanden kan hugge et træ om med machete og fange en gedde på seks kile, men han kan ikke tage de skridt, der skal til for at stifte den familie, han længes efter. Magnus på 19 har en krop, der stort set er ødelagt, kun hovedet dur, men er det nok at have et hoved for at være et menneske? – I otte reportager fortæller fem personer, der balancerer på kanten af eksistensen, hvordan det er at leve der og hvad de har gjort for at tilpasse sig den situation, de er havnet i. foruden knudemanden og en teenager uden krop hører vi om en drabsmand, om Julie på 34, der er døende af livmoderhalskræft og Mikkel på 25, der skal gennemgå en vågen hjerneoperation. Samlingen bygger i overvejende grad af reportager, der har været bragt i Kristeligt Dagblad.

 

Josefine Klougart: Genudgivelser af Stigninger og fald, Hallerne og En af os sover.  


For henvendelser ang. udgivelserne kontakt Forlaget Gladiator: 

 Tlf.: (+45) 2331277 | Forlag & presse: info@forlagetgladiator.dk