Den jyske Forfatterskole

Gladiator udvider sine aktiviteter og opretter Den jyske Forfatterskole i Århus.

Vi har på Gladiatorskolen, på både 3 måneders skolen og ét-års skolen, haft elever, som har rejst fra Jylland til København, og i det hele taget mærket et behov for at oprette en forfatterskole i Århus.

Men vi har på Gladiator længe haft en vældig lyst til at være mere til stede i Jylland og Århus. Med oplæsning, debat-aftener, kontakt til jyske forfattere.  – En skole vil være et godt omdrejningspunkt.

Flere af os kommer desuden fra Århus eller fra oplandet, det tælle også med.

Skolen vil forløbe over 6 måneder med start midt oktober 2017.

Deadline for ansøgning, som skal omfatte max 5 sider prosa eller lyrik, 15. september 2017.

Send ansøgningen til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 15 lektioner x 5 timer (plus et fællesseminar), onsdage fra kl. 16.00 til kl. 21.00, ved flere hold evt. også torsdage. Sted: Godsbanen

Ialt 75 timer fordelt henover de 6 måneder med flest timer i de første par måneder, for at I rigtig kan komme i gang, og plads til at skrive undervejs.

Pris: 15.995 kr.

I vil møde en række undervisere, bl.a. forfatterne Kristina Nya Glaffey, Jones Rolsted og Ida-Marie Hede. Herudover en række gæstelærere.

Om undervisningen

Den jyske Forfatterskole handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af lærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger? Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

“Dér, hvor man tror, man som skrivende, hvis man rækker helt ud, har én meter til rådighed, skulle man gerne efter nogle uger have tre meter.”  – Hans Otto Jørgensen

Tidligere elever på Gladiators forfatterskole, som er debuteret for nylig:

Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Mikael Josephsen, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, og snart debuterer Julie Mendel, Sosha Raymond og Johanne Kirstine Fall