Kontakt     Presse     Manuskripter     Sandalserien    


FORLAGET GLADIATOR – EN PRÆSENTATION

“På høvlebænken i huggekammeret, mellem træskærerværktøj og malingsrester små bitte eksplosioner i farfars støvede briller”
Hans Otto Jørgensen, Dead Man Walking

“Et menneskes hele bevidsthed kan samle sig omkring et lille messinghængsel med en kraft, der langt overgår den, med hvilken man kaster sig over de største filosofiske problemer. Intellektet kan aldrig mønstre en så dyb og kompleks erkendelse som den man når ved sindets stødvise indsigt i det konkretes uendelige rigdom og dybde. Hele den vestlige filosofihistorie kan intet stille op over for et messinghængsel, en knæhase eller erindringen om at løfte en isflage af hestenes vand en nat i januar.”
Josefine Klougart, Alt dette kunne du få

Vi ser skønlitteraturen som en særlig erkendelsesform. I skønlitteraturen skaber vi et rum i sproget, hvor en særlig kompleks tænkning kan finde sted og vi kan nå ny indsigt. Præmissen for at det kan ske er til stadighed at der findes hengivelse og fordybelse sted. Når vi skriver og når vi læser. Vi insisterer på Gladiator i, at det altid må være glædesfyldt at møde litteraturen. Man kan i mødet med det nye føle sig klædt af til skindet, men det skal altid være en glæde at beskæftige sig med litteratur. Og det er det, når litteraturen er god – når den rummer en henvendelse; når forfatteren har noget på hjerte og det er lykkedes at give dette noget en adækvat form.

Vi mener, at den æstetiske erkendelsesform, som skønlitteraturen er, er essentiel. Ikke bare for det enkelte menneske, men for vores samfund som sådan. Skønlitteraturen, læsningen af den og samtalen om den, skal gerne gennemstrømme vores samfund. Det sikrer ilt og bevægelse, og accelererer hastigheden af vores tænkning. Det drejer sig om, hele tiden at tilvejebringe ny dyb og verdensvis viden i tillæg til og i samspil med den viden, vi kan opnå videnskabeligt og akademisk.  

 

FORLAG

Gladiator udgiver bøger inden for tre kategorier, ny dansk skønlitteratur, oversete klassikere og oversættelser.

Vi ser det som forlagets væsentligste opgave at udvikle litteratur. Som redaktører stiller vi os lige bag forfatteren og vi forsøger gennem et tæt samarbejde at optimere værket i overensstemmelse med forfatterens intentioner. Ofte arbejder vi meget lang tid med et enkelt værk og ofte opererer vi også med flere medlæsende redaktører. Vi mener nemlig, at det at beskæftige sig med litteratur bedst gøres i fællesskab. 

Som skrivende står vi på ryggen af de gamle store helte. Læsningen og genlæsningen af glemte klassiskere i dansk litteratur ligger os på sinde. Vi har en ambition om at udbrede kendskabet til ikke mindst de kvindelige forfattere, der mere eller mindre systematisk er blevet overset eller skrevet ud af litteraturhistorien. I mange tilfælde er der tale om forfattere, som har været forud for deres tid, og som har skrevet den nye tids litteratur. Og også forfattere, som har haft et mellemværende ikke blot med verden, eksistensen, men også formen. Form er vigtigt, ikke fordi litteratur skal være svær at forstå og for de få; tværtimod. Form er simpelthen dét, der gør det muligt for en erkendelse at bevæge sig fra ét sind til et andet. 

 

GLADIATORSKOLEN

Gladiator er ikke bare et forlag. Vi er også en skole, hvor vi underviser i at skrive såvel som i at læse skønlitteratur inden for alle genrer. Vores vision er at reformere måden vi læser på - i gymnasieskolen, på universiteterne og alle andre steder. Vi arbejder med en form for læsning, man kan kalde æstetisk dialogisk læsning. Vi baserer vores metode på det litteratursyn, der kommer til udtryk hos blandt andre Alexander Von Baumgarten, Vladimir Nabokov og Susan Sontag. Det drejer sig grundlæggende om, at man tøjler sin forestillingsevne til teksen, og er ultimativt forpligtet på, hvad der rent faktisk står i sætningerne. For os er klarhed målet, i alle led - på sætningsniveau såvel som i den overordnede organisering af stoffet.

Vi mener, at det æstetiske er politisk. Vi tror ikke på, at man for alvor kan rykke noget ved at skrive politisk litteratur, der er lige glad med sig selv som æstetisk gestalt, lige glad med sin egen form. Derimod mener vi, at det i sig selv er politisk at beskæftige sig med at skrive og læse god litteratur, fordi den gode litteratur per definition ryster os og relativerer vores viden om verden.

Vi er til stadighed overvældede over hvor rig litteraturen er, og hvor vildt og meningsfuldt et rum, der kan opstå, når vi på tværs af  generationer, klasseskel og erfaringshorisonter mødes om litteraturen. Igen og igen løftes vi i disse samtaler, som de finder sted i skolen, i redaktionslokalet og under alle vores aktiviteter. Det er slående, hvordan vi, når vi mødes omkring teksterne, kan skabe et fælles rum for tænkning, der er langt mere komplekst og inspireret end den vi hver især kan præstere. Det er dét Gladiator tror på, det er det vi vil. 

Gladiator blev stiftet som forlag i 2013. Af forfatterne Josefine Klougart og Hans Otto Jørgensen og forlagsredaktør Jakob Sandvad. Siden da har vi uddannet og debuteret 

en lang række danske forfattere, udgivet mere end 200 titler og uddannet flere end 1000 elever på vores skoler.

- Gladiators stiftere: Josefine Klougart, Jakob Sandvad og Hans Otto Jørgensen