Den etårige forfatteruddannelse i København

Undervisningen forløber over et år, hvor det er meningen, at du laver et færdigt eller i det mindste tilnærmelsesvis færdigt manuskript. Undervisningen består af holdundervisning, foredrag og seminarer. Skoleåret afsluttes med et oplæsningsarrangement.

Skolen er for elever, som for det første har talent for at skrive - det vil sige, at de er udstyret med en særlig evne til at genkende form - og som allerede har skrevet en del og derfor i høj grad er selvkørende.

Næste hold starter 12. september 2024 (ansøgningsfrist 18. august 2024)
NB: vi optager løbende studerende på forfatteruddannelsen til holdstart d. 12. september 2024, dog skal ansøgningen være os i hænde inden d. 18. august 2024.

  • Ansøgning: send max 10 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. Ansøgere kan forvente svar senest 2 uger efter vi har modtaget ansøgningen.
  • Pris: 40.000 kr. Det er muligt at betale i rater med 20.000 kr. til forfald 1. september 2024, 10.000 kr. 1. februar 2025 og 10.000 kr. 1. maj 2025.
  • Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S. 
  • Undervisningen løber over et år og forløber som klasseundervisning over 8 forlængede weekender (torsdag til lørdag) fra 9.00-16.00. Forløbet afsluttes med en afgangsoplæsning.
   Undervisningsdage i 2024: 12. - 14. september, 3. - 5. oktober 7. - 9. november, 5. - 7. december.
   Undervisningsdage i 2025: 9. - 11. januar, 6. - 8. februar, 6. - 8. marts, 10. - 12. april.

 

Skriften

Arbejdet med elevernes tekster foregår på alle planer – i forhold til retning og stoforganisering, i forhold til sætningen/verslinjen og i forhold til at skrive eksemplariske tekster  – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af.

Alle har ved skolens begyndelse allerede en retning for deres skrift, eller er tæt på at have det, og derfor er vi fra første undervisningsdag fokuseret på tilblivelsen af et manuskript. Det er ikke sådan, at den retning skal følges slavisk og fra punkt til prikke, tværtimod – vi vil under hele skriveforløbet igen og igen revurdere organisationen og måske også, hvilken genre man skriver i. Tit opdager vi, at man har gjort det for svært for sig selv, at skriften bliver for snæver, og at man ikke synes at få nok med, der bliver med andre ord for lavt til loftet. For det er vigtigt, at der er noget bevidsthed, det vil sige, at der netop er højt til loftet, at der er råderum for tanken. Stoffet må have perspektiv og pege ud over værket.

Det er den ene ting: det vi kalder stoforganisering. Her er der energi at hente. Den anden er detaljen, hvor der også er energi, i det rent stilistiske. Det er netop energien, vi har brug for for at drive teksten frem – og for at slippe for os selv, det vil sige slippe ud over de begrænsninger, som konventionerne tilsiger os, at vi skal rette os efter.

Vi ser på prosaens sætninger og lyrikkens verslinjer og i videre forstand på de større blokke af betydning, som opstår i forbindelse med f.eks. syntaks og billeddannelse.

Vi tilstræber en acceleration af tanken, for med det litterære arbejde at tænke hurtigere end det ellers er muligt i hverdagen, og vi sætter denne acceleration i gang ved at gøre teksten tæt, ved at der mellem sætningerne/verslinjerne er så lidt plads at vende på som muligt.

I forlængelse af det, vil vi i løbet af de første to-tre sessioner forsøge at skrive, hvad man kunne kalde ”den for værket eksemplariske tekst” (et kapitel i en roman, en novelle eller et enkelt digt eller dagbogsnotat), simpelthen for at have et niveau at sigte efter i det videre forløb.

Læsningen

Undervisningen handler også om at blive bedre til at læse. For man er nu engang sin egen skrifts første læser. Derfor vil vi gennemgå en række gode romaner, noveller og digtsamlinger for at se på, hvordan de organiserer stoffet på langs af værket, hvordan de arbejder i detaljen og med hvilke virkemidler etc. Vi vil stjæle med arme og ben og blive vanvittigt meget klogere på, hvad det i det hele taget vil sige at læse.

Læsningen vil opleves som ekspansiv og udvidende, ikke reduktiv, som vi ellers er vant til. Vi vil hele tiden formulere os om vores opdagelser, så læsningen frem for at forblive en tågebanke, hvor vi har svært ved at orientere os, bliver printet i os, og vi vil fremover kunne finde vej i en hvilken som helst tekst – også vores egen.

 

Praktisk

Forlaget forpligter sig ikke til at udgive den enkelte elevs manuskript. 

Undervisere er Jakob Sandvad, Lars Frost, samt en række gæstelærere.

Årgang 2023-24 har undervisning følgende dage: 

2023: 14. - 16. september, 28. - 30. september, 9. - 11. november, 7. - 9. december.
2024: 18. - 20. januar, 15. - 17. februar, 14. - 16. marts, 18. - 20. april.

N.B.: I tilfælde af nedlukning som følge af Covid-19 kan undervisningen periodevist overgå til Zoom. 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Smitte gennem hud og luftveje
Emilie Parsbæk Skibdal
259,95 kr
Der er altid nogen at befri
Johanne Kirstine Fall
209,95 kr
Relikvie
Julie Mendel
139,95 kr
Ash-Shaheed [Vidnet]
Jamal Bendahman
259,95 kr
Frank
Mia Dall
159,95 kr