Den fynske forfatterskole (Odense)

Den fynske forfatterskole vil til efteråret ligge i Odense. Forløbet handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Næste hold starter 28. august 2024

  • Ansøgning: Send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. BEMÆRK: der er løbende optag, således at ansøgere får besked om optagelse umiddelbart efter ansøgning. Endelig bekræftelse for afholdelse af kurset og antal deltagere efter fristens udløb d. 14. august 2024
  • Pris: 11.000 DKK
  • Undervisningen finder sted i Odense (sted følger)
Undervisningen løber over tre måneder (i alt 40 + 8 timer). Der er undervisning 10 gange (onsdag) fra kl. 16.00-20.00. Forløbet afsluttes med et heldagsseminar og en oplæsningsaften (lørdag). Undervisningen foregår på følgende dage: 
 • Aug: 28.
 • Sep: 4, 11, 25
 • Okt: 2, 9, 23
 • Nov: 6, 20
 • Dec: 4 + afslutningsseminar: lørdag d. 17. februar 2024

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger? Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

Undervisningen er ledet af Hans Otto Jørgensen, Jakob Sandvad og Luca Engberg Talamona samt gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart, Hannah Kazmi Høgsbro, Joakim Vilandt, Johanne Kirstine Fall.

    

    N.B.: I tilfælde af nedlukning som følge af Covid-19 kan undervisningen periodevist overgå til Zoom. 

   Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

   Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

   Smitte gennem hud og luftveje
   Emilie Parsbæk Skibdal
   259,95 kr
   Der er altid nogen at befri
   Johanne Kirstine Fall
   209,95 kr
   Relikvie
   Julie Mendel
   139,95 kr
   Ash-Shaheed [Vidnet]
   Jamal Bendahman
   259,95 kr
   Frank
   Mia Dall
   159,95 kr