Den fynske Forfatterskole

Gladiator udvider sine aktiviteter og opretter Den fynske Forfatterskole i Odense.

Vi har på Gladiatorskolen, på både 3 måneders skolen og ét-års skolen, haft elever, som har rejst fra Fyn til København, og i det hele taget mærket et behov for at oprette en forfatterskole i Odense.

Men vi har på Gladiator længe haft en vældig lyst til at være mere til stede i både Jylland og på Fyn. Med oplæsning, debat-aftener og læsegrupper og ikke mindst kontakt til fynske forfattere.  – En skole vil være et godt omdrejningspunkt.

Skolen vil forløbe over 5 måneder med start oktober 2017. I alt 15 gange plus seminar.

Deadline for ansøgning, som skal omfatte max 5 sider prosa eller lyrik, er den 1. september 2017.

Send ansøgningen til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Undervisningen vil foregå som klasseundervisning med 15 lektioner x 5 timer, onsdage fra kl. 16.00 til kl. 21.00, ved flere hold evt. også mandage eller tirsdage. Sted: Centralt i Odense.

Ialt 75 timer fordelt henover de 6 måneder med flest timer i de første par måneder, for at I rigtig kan komme i gang og senere få plads til at skrive undervejs.

Pris: 15.995 kr.

Mette Zingenberg vil lede undervisningen, og I vil blive undervist af en række andre undervisere/forfattere i forløbet.

Med venlige hilsener

Jakob Sandvad og Hans Otto Jørgensen

 

Om undervisningen

Den fynske Forfatterskole handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af lærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det, man troede, man havde skrevet, måske ikke er det, der faktisk står i teksten. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse  – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger?

Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til en roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

“Dér, hvor man tror, man som skrivende, hvis man rækker helt ud, har én meter til rådighed, skulle man gerne efter nogle uger have tre meter.”  – Hans Otto Jørgensen.

Tidligere elever på Gladiators forfatterskole, som er debuteret for nylig:

Tidligere elever på Gladiators forfatterskole, som er debuteret for nylig:

Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Mikael Josephsen, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, og snart debuterer Julie Mendel, Sosha Raymond og Johanne Kirstine Fall