Gladiators forfatterskole i København

Gladiatorskolen handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Forløb i foråret 2024 

Forårshold 1 (F1) 9. januar - 23. marts (ansøgningsfrist 17. december)

Datoerne for F1 er:

 • Januar: 9., 16., 23., 30.
 • Februar: 6., 20., 27.
 • Marts: 5. + afsluttende seminar og oplæsning lørdag d. 23. marts

Forårshold 2 (F2) 9. april - 8. juni (ansøgningsfrist (1. april)

Datoerne for F2 er:

 • April: 9., 16., 23., 30.
 • Maj: 7., 14., 21., 28.
 • Juni:  afsluttende seminar og oplæsning lørdag d. 8. juni

 

Ansøgning: Send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. BEMÆRK: vi fylder løbende holdet op, så send din ansøgning så snart, du er klar - og selvfølgelig inden ansøgningsfristerne (hhv. 17. december 2023 og 1. april 2024)

 • Pris: 9.995
 • Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S med fysisk fremmøde. Der er mulighed for, at nogle få elever deltager online via. zoom, hvis behovet er der.  
 • Undervisningen løber over tre måneder (i alt 40 timer). Der er undervisning en dag om ugen (tirsdag) over 8 gange fra kl. 16.00- 20.00. Efter en skrivepause afsluttes forløbet med et heldagsseminar og en oplæsningsaften (lørdag).

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger? Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

Undervisningen er ledet af en af forlagets forfattere eller redaktører, og vi får besøg af række gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart, Jonas Rolsted, Joakim Vilandt, Jamal Bendahman.

 

 

Efterår 2023, hold E2 2023 

Datoerne for undervisning i efteråret 2023 er disse:

 • Oktober: 24., 31.
 • November: 7., 14., 21., 28.
 • December: 5., 12. og afsluttende heldagssseminar d. 16. december

   

  Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

  Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

  Smitte gennem hud og luftveje
  Emilie Parsbæk Skibdal
  259,95 kr
  Der er altid nogen at befri
  Johanne Kirstine Fall
  209,95 kr
  Relikvie
  Julie Mendel
  139,95 kr
  Ash-Shaheed [Vidnet]
  Jamal Bendahman
  259,95 kr
  Frank
  Mia Dall
  159,95 kr