Gladiators forfatterskole i København

Gladiatorskolen handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Ansøgning: Send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk

Pris: 7.995

Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S.

Næste hold starter  d. 22. august, det er muligt at ansøge nu. Ansøgningsfrist 14. august.

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger? Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

Undervisere er ledet Jakob Sandvad samt en række gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart, Lea Løppenthin, Jonas Rolsted, Josefine Graakjær Nielsen, Charlotte Strandgaard, Cecilie Lind, Amalie Smith, Jacob Skyggebjerg, Hans Otto Jørgensen.

“Dér, hvor man tror, man som skrivende, hvis man rækker helt ud, har én meter til rådighed, skulle man gerne efter nogle uger have tre meter.”  – Hans Otto Jørgensen

Undervisningen løber over tre måneder. Der er undervisning en dag om ugen (tirsdag, ved flere hold også onsdag) fra kl. 16.00- 20.00. Efter en skrivepause afsluttes forløbet med et heldagsseminar og en oplæsningsaften.

Forløb i 2017 (3 måneder)

22. august - 28. oktober (ansøgningsfrist 14. august)

17. oktober - 16. december ( ansøgningsfrist 9. oktober)

Tidligere elever på Gladiators forfatterskole, som er debuteret for nylig:

Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Mikael Josephsen, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, og snart debuterer Julie Mendel, Sosha Raymond og Johanne Kirstine Fall