Gladiators forfatterskole daghold (KBH)

Daghold for vores korte forfatteruddannelse på Gladiators forfatterskole i København.

Gladiatorskolen handler om at læse og skrive og om at formulere en retning for hver enkelt elevs skrivepraksis.

Næste hold starter mandag d. 12. februar kl. 10 - 14

 • Ansøgning: Send 2-3 siders tekst og en kort beskrivelse af dig selv til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk. Deadline er 28. januar men vi optager løbende på holdet indtil alle pladser er besat (14 pladser)
 • Pris: 9.995
 • Undervisningen finder sted på forlaget, Sturlasgade 14 A, 1. sal, 2300 København S. 
 • Undervisningen løber over tre måneder (i alt 40 timer). Der er undervisning hver anden uge (mandag) fra kl. 10.00-14.00. Efter en skrivepause afsluttes forløbet med et heldagsseminar og en oplæsningsaften (lørdag).

Tekstlæsning

Undervisningen består dels af læsning af elevernes egne tekster, dels af læsning af såkaldt eksemplariske tekster – tekster som er færdige, som har fundet en form, som vi kan genkende og lade os inspirere af. Desuden vil en del af gæstelærerne fortælle om deres egne værker og egen kunstneriske praksis.

Tekstlæsningen består af lærerstyrede diskussioner og samtaler på holdet om den enkelte tekst. Det er vigtigt at få kritik, at opdage, at det man troede, man havde havde skrevet måske ikke er det, der faktisk står i teksten, at teksten skal ville sin læser noget. Men det er ligeså vigtigt at deltage aktivt i læsningen af andres tekster, her udvikler man evnen til at læse og dermed til at læse sig selv.

Vi kommer til at tale om genre, handling, stoforganisering, fortællesynsvinkel, billeddannelse, ordvalg og rytme – for prosaens vedkommende i den enkelte sætning, og for digtet i verslinjen. Vi kommer til at se på, om skriften hvirvler nyt stof op og indoptager det, eller om den i stedet skærer stof væk. Udfoldes teksten som plamager inde fra sætningen, eller skrives der til i form af tilføjende sætninger? Vi kommer til at tale om, hvor de enkelte tekster er på vej hen, leder de stadig efter en form, har de karakter af novelle, essay, digt, optegnelse, fragment, og kan man tænke teksten i et længere forløb, som på sigt kunne blive til roman, novellesamling, digtsamling etc. og hvad skal der arbejdes med, for at det kan lykkes.

Undervisningen er ledet af en af forlagets forfattere eller redaktører, og vi får besøg af række gæstelærere, som f.eks. Josefine Klougart, Jonas Rolsted, Joakim Vilandt, Jamal Bendahman.

Forårsforløb i 2024
Underviser: forfatter og underviser Hans Otto Jørgensen
Februar: 12, 26
Marts: 11, 25
April: 8, 22
Maj: 13 + afsluttende seminar lørdag d. 25. maj

  N.B.: I tilfælde af nedlukning som følge af Covid-19 kan undervisningen periodevist overgå til Zoom. 

   

  Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

  Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

  Smitte gennem hud og luftveje
  Emilie Parsbæk Skibdal
  259,95 kr
  Der er altid nogen at befri
  Johanne Kirstine Fall
  209,95 kr
  Relikvie
  Julie Mendel
  139,95 kr
  Ash-Shaheed [Vidnet]
  Jamal Bendahman
  259,95 kr
  Frank
  Mia Dall
  159,95 kr