"Brevene Tove Ditlevsen svarte på i Familie Journal blir et kollektivt vitnesbyrd" - SMÅ HVERDAGSPROBLEMER er blevet anmeldt i Morgenposten


Foto: Kongelig Hoffotograf Klaus Møller

Tove Ditlevsen er kommet til Norge! Morgenpostens Bernhard Ellefsen har anmeldt Tove Ditlevsens SMÅ HVERDAGSPROBLEMER. Læs et uddrag her:


 "Brevene Tove Ditlevsen svarte på i Familie Journal blir et kollektivt vitnesbyrd, en slags muntlig historie om et samfunn fortalt av dem som kanskje ikke bidrar i den offisielle historieskrivingen."

 "Som få andre inviterte Tove Ditlevsen omverdenen inn i dette sinnets bibliotek. Hun gjorde det sine i bøker og i offentligheten, og hun gjorde det som en oppsiktsvekkende flittig skribent i sin egen brevkasse i ukebladet Familie Journal fra 1956 og frem til sin død."

 "Møtet med innsendernes bekymringer – for utroskap og voldelige ektemenn, for foreldre som er skeptiske til den nye kjæresten, for vekt og utseende og sjenanse og jobb og barn – er en helt selvfølgelig forlengelse av medmenneskeligheten i bøkene hennes."

 "Og ganske raskt visste de også at svarene hun ga var gode. Virkelig gode. Men de er ikke alltid lette å like, Tove visste for mye om livet til å by innsenderne på prinsipper og idealer."

 "Moralist blir hun aldri. Først og fremst på grunn av sitt gode humør. En middelaldrende kvinne som fortviler over at mannen stadig gjør tilnærmelser til en annen kvinne i bekjentskapskretsen får for eksempel følgende beskjed: «Man bør se på det som de siste krampetrekninger før seniliteten.»"

 "Disse brevene, og arbeidet med å svare på dem, må ha vært en fantastisk kilde for Ditlevsen. Hver eneste uke gjennom tyve år åpner hun sin forestillingsevne for andre menneskers livsavgjørende valg. Hun setter seg i deres sted, viker aldri unna å svare, faller aldri for fristelsen til å påføre innsenderen tomme idealer om et sosialt fremskritt eller en likestillingskamp som vedkommende ennå ikke står materielt eller sosialt rustet til å vinne."

 "For oss som leser helheten, blir brevkassen en demonstrasjon av hvilket moralsk og eksistensielt basketak livet skal og må være. Det finnes ingen valg uten kontekst, ingen handlinger som ikke påvirker og avhenger av andre mennesker. Livet kan aldri forenkles til en teori, det forblir noe vi gjør. En praksis."

 "Tilliten leserne hadde til henne, og det varme alvoret hun møtte dem med, frembragte historier om lykke, lidelse og livssituasjoner som forteller om et annet etterkrigsskandinavia enn det vi ellers har tilgang til."

Læs hele anmeldelsen her  

Som abonnent hos Forlaget Gladiator får du 30% på alle bøger i vores webshop