Tre nye bøger i Sandalserien i december!

Glæd jer til de tre nye udgivelser i Sandalserien, som udkommer d. 13. december! Drømmeflygtningen af Lillian Jacobsen, Opdateret af Helga Johansen og Stenrosen af Ole Sarvig. Læs lidt om de tre bøger her, eller klik på billederne og læs mere.

DRØMMEFLYGTNINGEN af Lillian Jacobsen

Med efterord af Sigriður Larsen

I Drømmeflygtningen følger man en ung kvindes fald gennem psykiatrien, manden og borgerligheden. For hvor flygter man hen, hvis man ikke er ønsket, ikke passerind nogen steder? Hvis ens kvaliteter, visioner, talentbliver betragtet som sygelighed? Man flygter ind i drømmene. Der er højere til loftet.

Sproget er mændenes, magtens, borgerlighedens, journalernes. Altså må det nedbrydes, destabiliseres, sættes sammen på nye måder. Ingen sætninger, ingen begreber er præcise nok i sig selv –og det er da også det, der kendetegner Jacobsens skrift: en enorm sprog-og selvbevidsthed.

OPDATERET af Helga Johansen

Med efterord af Hans Otto Jørgensen

Helga Johansen er rabiat. Hun er med som blind passager hele vejen fra Georg Brandes og Det Moderne Gennembrud til århundredeskiftet.Hun var fireogtyve år gammel, da hun i 1876 skrev et fireogtyve sider langt brev til Georg Brandes. I 1898, toogtyve år efter, debuterede hun med tre noveller eller talestykker, hun under pseudonymet Et Fruentimmer,kaldte Rids.

I Opdateret finder du brevet til Georg Brandes, talestykket Passiar,plus et udvalg af artikler og kommentarer i Kvinde og Samfundet og Brev til Menneskene.I brevet tilBrandes forsikrer Helga Johansen, at hun ikke henvender sig på grund af ulykkelig kærlighed, at hun sletikkeeri stand til at fremkalde følelser af en sådan art, der er ikke noget hjerte at knuse.

STENROSEN af Ole Sarvig

Med efterord af Jacob Skyggebjerg

Ole Sarvigs Stenrosenudspiller sig i efterkrigstidens Berlin,udbombet og hærget. Man præsenteres for et omfattende persongalleri, som alle har oplevet krigens begyndelse og slutning. I et langt tilbageblik følger manderes deltagelse i krigen og hvilken betydning krigen har haft på deres liv.

Krigen er en metamorfose, hvor byer og lande og folk undergår hastig forvandling. Kulturen forvandles. Det er mutation, tilpasning, evolution. Over nat –man kan ikke kende sig selv. I spejlet. I psyken. Man kan ikke kende sine nærmeste.