Dobbeltanmeldelse af ELASTIK af Johanne Bille og ADRIEN af Helena Thau

 

Fotos af Mads Holm: Johanne Bille (tv), Helena Thau (th).

Marie Marcussen Lerche fra Litteraturmagasinet STANDART har skrevet en dobbeltanmeldelse af Johanne Billes ELASTIK og Helena Thaus ADRIEN. Læs uddrag fra anmeldelsen her. 

"Drifterne er mildest talt oppe på de høje nagler i »Elastik«, og en tung rus af øl, cigaretter og »sved og tårer og tåge« lægger sig, nærmest som en hinde, henover romanens utallige bar-og festscener, hvor Alice ind-finder sig gang på gang med forhåbningen om at komme bare en smule tættere på Mathilde. Perspektivet bliver derfor også en art tunnelsyn, der er rettet mod Mathildes krop og ageren, og som kæmper for at få overtaget, selvom Alice i forvejen synes at være frustreret over sit forhold til Simon og til kærlighedsforhold i det hele taget; hvad romanens glimtvise strukturering også understreger med Alice som øjne, ører og fortællerstemme. "

"Romantikken kan imidlertid siges at være helt og aldeles tilstedeværende i Thaus debutroman »Adrien«. Her er grundtonen netop vidtløftig, for ikke at sige floromvunden, men det betyder bestemt ikke, at romanen bliver pladderromantisk i sit udtryk. Det er snarere en stræben efter en art universel kærlighed, efter noget urromantisk, der lyser ud af siderne - en bevægelse, som da også får sendt sin jegfortæller lige lukt ind i forelskelsens centrifugale kredsløb. "

"For selvom der kan synes milevidt mellem Alices fysiske begærlighed i København og Elenas åndelige søgen skaber begge jegfortællere en stærk intimitet med læseren, som slynger én med rundt i de u(r) romantiske forestillinger."

Læs hele dobbeltanmeldelsen i Litteraturmagasinet STANDART.