"et festfyrværkeri af en bog" - Anmeldelse af Hans Otto Jørgensens NEDRAKKET TIL SKRIFT i Information

Erik Skyum-Nielsen fra Information har anmeldt Hans Otto Jørgensens Nedrakket til skrift. Læs et uddrag her.

"Om sin nye udgivelse fortæller Hans Otto Jørgensen (f.1954, debut med romanen Tårnet i 1989) i en medsendt »selvanmeldelse«, at bogen ikke er digt og ikke fortælling, ikke poesi og ikke prosa. »Det er en bastard, et uvæsen, det grafiske udtryk og teksten holder hinanden til ilden«. Et work in progress, hvor hver enkelt side, eller hvert enkelt opslag, »på én gang er sig selv og transporterer betydning ad tekstens længdeakse«. Selvkarakteristikken forekommer skam dækkende nok. Værket, eller skulle man sige himstregimsen, som er frembragt i tæt samarbejde med grafiker Anders Gerning - der skam må siges at have udført en ægte samfundsunyttig gerning - flintrer og farer og fistrer og fræser i alle mulige retninger på én gang, så læsningen bliver en flimren for øjet og uvægerligt forvirrer, fordi der hele tiden satses hårdt på maksimal intensitet og effekt.

Nedrakket til skrift kan måske bedst beskrives som en dokumentation af en proces i skriften og som en total manifestation af inspiration. Derved kommer den i familie med dadaismens og den russiske futurismes collager og med eksperimenter i de mest radikale sektioner af ekspressionismen.

Uden at forfalde til avantgardistisk selvmytologisering placerer Jørgensen sig i forlængelse af et nu hundrede år gammelt oprør og hævder dets fortsatte gyldighed." 

Læs hele anmeldelsen her