ESSAY & PODCAST - "Hør bølgerne, hør kornet" og "Vi er naturen, der taler" af Josefine Klougart - Bloom Festivalen

Josefine Klougart medvirker både med essayet "Hør bølgerne, hør kornet", et essay om naturen og poesien og hvordan "kunsten og litteraturen har en plads ved siden af de teoretisk-videnskabelige erkendelsesformer" og i podcasten "Vi er naturen, der taler" på Bloom festivalens egen hjemmeside. 

"Jeg er skønlitterær forfatter og arbejder til daglig med sprog, nærmere bestemt et poetisk sprog, og dermed også med det, man kunne kalde den æstetiske erfaring. Poesien og skønlitteraturen repræsenterer en tænkning, der kombinerer en filosofisk, rationel tænkning med det sanselige og det sensitive, det vi fornemmer og føler. Der er frem for alt tale om en tænkning, der ikke er målrettet, men kredsende og som kombinerer det abstrakte med det konkrete. Som forfatter er jeg ikke interesseret i klare svar på klare problemer, men i at ophvirvle stof i en æstetisk form, for at vi via formen kan begribe komplekse sammenhænge. Det er en måde at erfare og tænke på, som vores kultur mere eller mindre har negligeret værdien af og dermed udgrænset til private eller religiøse rum.(...)" 

"I barndommen fornemmer man i glimt alt hvad man siden hen skal komme ud for. På den måde kender man som elleveårig alle de følelser, man senere i livet vil gennemstrømmes af — og derfor genopføres barndommen i en uendelighed i vores tanker — og derfor fremstår den tid hele livet igennem mere gådefuld og mættet. Et sted i barndommen ligger også erfaringen af vores egen død, så når vi møder den, er den en gentagelse, en erindring, der rager frem som en hånd gennem et gardin.(...)"

"Det er min klare overbevisning, at kunsten og litteraturen har en plads ved siden af de teoretisk-videnskabelige erkendelsesformer, hvis vi fortsat vil huske altings forbundethed og skabe konkrete erfaringer af det essentielle: at noget kan have værdi i sig selv. Vi har brug for, parallelt med en rationel videnskabelig forståelse af den konkrete verden, også at udvikle erkendelsesformer, der skaber en meningsfuld og sensitiv forståelse af verden. Forhåbentlig kan vi på den måde endelig lære at værdsætte de former for liv, der ikke er specifikt menneskelige."

Resten af essayet kan læses lige her og podcasten kan lyttes til her

Bloom festivalen er en festival om natur og videnskab og afholdes i maj 2022 i Søndermarken på Frederiksberg.

Rasmus Ejrnæs er biolog, vært på radioprogrammet ‘Vildspor’ på Radio4 og seniorforsker ved Aarhus Universitet med speciale i naturbeskyttelse og biodiversitet.