Jan Krogsgaard i Vinterbøger 2017

Dagbladet Information har interviewet Jan Krogsgaard til deres bogtillæg Vinterbøger 2017. Her fortæller Krogsgaard om debuten Response to Impact, som udkommer til januar.

"Jan Krogsgaard er ophavsmand og manuskriptforfatter til dokumentarfilmen Burma VJ - Reporting form a Closed Country, der beskriver en gruppe burmesiske undergrundsjournalister, som sætter livet på spil for at dokumentere de store demonstrationer, som fandt sted i Rangoon i 2007, da buddhistiske munke gik på gaden i protest mod regimet i Myanmar."

"(...)Når han ikke var optaget af de to filmprojekter, trak han sig tilbage til sin base i Vietnam på en ø i en bugt, hvor han også befinder sig, da Information kontakter ham. De erfaringer, han har gjort sig de tre steder, er det narrative drive i hans skønlitterære debut."

"- Kan man sige, at dit ophold på øen og de erfaringer, du gjorde dig med de to filmprojekter, skabte råmaterialet til det, der senere skulle blive til en bog?

»Ja, men kun delvist. De er den fortællende tråd. Jeg bevæger mig i en trekant imellem de tre steder. Krigens eftereffekt på menneskene. Regimets undertrykkelse af befolkningen. Tankernes frie flow i bugten. Men teksterne bygger også på meget andet end det."

"»Det er jo ikke journalistiske tekster. Det er tekster i en komprimeret fortælleform, litteratur af en slags. Det er generelle tilstandsbeskrivelser af menneskelige vilkår. Sådan som jeg ser dem.«

- Er det grunden til, at du har valgt ikke at bruge specifikke stednavne?

»Ja, det kunne være så mange andre steder. Måske bare inden i dit, mit eller et andet menneskes hoved. Kampene mellem tankerne. Jeg har prøvet at skrive så tidløst, som det nu var mig muligt, og der fandt jeg, at stednavne stod i vejen. Men de personer og deres navne, som du støder på i bogen, er alle eksisterende.«"

"Er der hændelser, der er for voldsomme, til at sproget kan rumme dem?

»Der er en indre tilstand, som opstår, når et andet eller andre mennesker bevidst ødelægger dig, og hvor du må erkende din egen magtesløshed. At du ikke har styrken til at svare igen. Dit liv eller død er i en andens hænder. Den tilstand opstår bl. a., når du har oplevet den vold, hvor du ser lige ind i din død. Du er fyldt op af noget, som sproget ikke kan rumme. Den indre ødelæggelse overskrider, hvad sproget magter, og en indre stumhed og døvhed tager form et sted derinde, og den skal følge dig hele vejen igennem livet.«"

Glæd dig til den 8. januar, hvor Response to Impact udkommer.