★★★★ Kristeligt Dagblad anmelder Tove Meyers 'Skygger paa Jorden'

Foto: Gyldendal

Bo Hakon Jørgensen skriver i Kristeligt Dagblad: 

Der er hos Tove Meyer en tydelig religiøs længsel, som standser op i ånden - før Gud.

Det ses også i det modernistiske pragtdigt " Du" i 13 adskilte strofer fra Meyers sidste digtsamling " Brudlinier" fra 1967, som med stor sans for forfatterskabet er sat ind i bogen som " ekstra digte" efter digtsamlingen fra 1943. Her har du'et næsten fået skikkelse af en ukendt gud: " Det var sent og Du bar mig / ikke, det var tyst og intet ekko/ Dit svar." Asger Schnack har skrevet et fint efterord om kærlighedsmøderne i Meyers poesi og ikke mindst om udviklingen fra 1930' ernes ofte surreelle lidenskabsdigtning frem mod den modernistiske eksistentielle poesi i 1960' erne inden selvmordet i 1972 efter mange indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Som udfolder af en kvindelig eros er Tove Meyer (1913 -1972) en forløber for Inger Christensen og Pia Tafdrup, og det er godt at få et blik på udspringet i 1930' erne og 1940' ernes lidenskabslyrik, som man gør det i denne digtsamling fra de næsten glemtes område.

Læs hele artiklen

TILMED DIG GLADIATOR ABONNEMENT I DAG OG FÅ 30% PÅ ALLE BØGER