Litteratursiden anmelder Hans Otto Jørgensens REVOLUTIONÆR

Litteratursidens Jens Hjøllund anmelder begejstret Revolutionær: 

Hans Otto Jørgensen har sin helt egen stemme og plads i moderne dansk litteratur, og det i en grad så han til sin seneste bog ’Revolutionær – en Andy Warhol-komposition’ har opfundet en helt ny genrebetegnelse ”monsterroman”.

”Det er sin sag at vende tilbage” formuleres det på bogens første side, men ikke desto mindre er det det Hans Otto Jørgensen gør i romanen som er en collage og en gennemskrivning af temaer og stof fra hele forfatterskabet, der her indgår i nye overraskende forbindelser  - ”det sete, det skete, hver gang lige overraskende”.

Hans Otto Jørgensen står med det ene ben solidt plantet i den agrare erfaringsverden: slægten, gården, jorden og dyrene, mens det andet har afsæt i en kunstnerisk og litterær avantgardetradition. Med en reference til bogens undertitel er det her Andy Warhol kommer ind i billedet. Navnet på hans berømte værksted i New York, The Factory, er også titlen på Hans Otto Jørgensens roman fra 2009, der handler om hans vej til at blive forfatter frem mod debuten med ’Tårnet’ i 1989.

(...) Som de fleste af Hans Otto Jørgensens tidligere bøger arbejder ’Revolutionær’ med biografisk stof, men er samtidig udtryk for en skepsis i forhold til selvbiografien når den i sin trang til at ordne og systematisere et liv ender med at blive en ny form for magtsprog. I ’Revolutionær’ er skriften og litteraturen en permanent revolte mod alle vedtagne sandheder og stivnede betydninger og noget der foregår i og med sproget, ”hverken afdækning eller anvisning, men denne rødmen, rytme.”

’Revolutionær’ er en forrygende tour de force gennem forfatterskabet (...). 

Læs hele anmeldelsen her