Om de ting, vi efterlader, og spor, vi konstant afsætter.

Martin Gregersen har anmeldt Josefine Klougarts nye roman i Kristeligt Dagblad. Han fokuserer på de forskellige tematikker, som bogen omhandler.

"Josefine Klougarts roman " New Forest" handler om rester: om de små fragmenterede erindringer - alt det, vi husker - som vi lagrer i vores kroppe eller hukommelse; om de levn af drømme, som er tilbage efter søvnen; om de ting, vi efterlader, og spor, vi konstant afsætter.

Man kunne også sige, at den handler om lag: om, hvordan man " aldrig er ren og uskyldig"; om, hvordan noget altid ekspanderer og lægger sig oven på noget andet, altid er en del af noget andet - eller med bogens egne ord: " Der er mange lag i landskabet, der skrives hele tiden nye lag til". " Alderen er i alt", som der tilsvarende står et andet sted."

Også de elementer af natur der er altid er en del af Klougarts forfatterskab vægter Gregersen i sin anmeldelse højt:

"Særligt rørende i denne sammenhæng er historien om en ældre dame, der låser sig inde med liget af sin afdøde mand, i en bestræbelse på at genopleve og -live manden og deres dagligdag sammen.

Romanen er dog langtfra kun interesseret i mennesker og menneskelige relationer og fællesskaber, men også i naturen - hvad naturen i det hele taget er, og hvordan mennesket altid er indlejret i den.

Faktisk er der, som også i Klougarts forrige udgivelser, en konstant påmindelse om, at naturen, det ikke-menneskelige, ikke er et passivt baggrundstæppe for menneskelige handlinger og begivenheder, men snarere en gennemgribende aktør, der igen og igen bryder frem i forgrunden."

Han slutter med at ræsonnere over, hvad der er bogens styrke og kommer frem til følgende:

"Med inspiration fra blandt andet digteren Inger Christensen, som romanen direkte og indirekte hilser på flere steder, formår Klougart med " New Forest" at skabe en bemærkelsesværdig roman om, hvad det vil sige at være menneske i verden og ikke mindst om, hvordan vi på forskellige måder altid allerede både historisk, socialt og økologisk er forbundet med vores " naturlige" og " kulturlige" omgivelser og miljøer. At romanen ikke bare siger det, men også viser det, og gør det sanseligt og håndgribeligt for læseren, er dens helt store styrke."

Læs hele anmeldelsen her