Om de ting, vi efterlader, og spor, vi konstant afsætter.

Anmeldelser Josefine Klougart New Forest

Martin Gregersen har anmeldt Josefine Klougarts nye roman i Kristeligt Dagblad. Han fokuserer på de forskellige tematikker, som bogen omhandler.

"Josefine Klougarts roman " New Forest" handler om rester: om de små fragmenterede erindringer - alt det, vi husker - som vi lagrer i vores kroppe eller hukommelse; om de levn af drømme, som er tilbage efter søvnen; om de ting, vi efterlader, og spor, vi konstant afsætter.

Man kunne også sige, at den handler om lag: om, hvordan man " aldrig er ren og uskyldig"; om, hvordan noget altid ekspanderer og lægger sig oven på noget andet, altid er en del af noget andet - eller med bogens egne ord: " Der er mange lag i landskabet, der skrives hele tiden nye lag til". " Alderen er i alt", som der tilsvarende står et andet sted."

Også de elementer af natur der er altid er en del af Klougarts forfatterskab vægter Gregersen i sin anmeldelse højt:

"Særligt rørende i denne sammenhæng er historien om en ældre dame, der låser sig inde med liget af sin afdøde mand, i en bestræbelse på at genopleve og -live manden og deres dagligdag sammen.

Romanen er dog langtfra kun interesseret i mennesker og menneskelige relationer og fællesskaber, men også i naturen - hvad naturen i det hele taget er, og hvordan mennesket altid er indlejret i den.

Faktisk er der, som også i Klougarts forrige udgivelser, en konstant påmindelse om, at naturen, det ikke-menneskelige, ikke er et passivt baggrundstæppe for menneskelige handlinger og begivenheder, men snarere en gennemgribende aktør, der igen og igen bryder frem i forgrunden."

Han slutter med at ræsonnere over, hvad der er bogens styrke og kommer frem til følgende:

"Med inspiration fra blandt andet digteren Inger Christensen, som romanen direkte og indirekte hilser på flere steder, formår Klougart med " New Forest" at skabe en bemærkelsesværdig roman om, hvad det vil sige at være menneske i verden og ikke mindst om, hvordan vi på forskellige måder altid allerede både historisk, socialt og økologisk er forbundet med vores " naturlige" og " kulturlige" omgivelser og miljøer. At romanen ikke bare siger det, men også viser det, og gør det sanseligt og håndgribeligt for læseren, er dens helt store styrke."

Læs hele anmeldelsen her

 Ældre opslag Nyere opslag