"Skrift er en form for bevidsthedsudvidende teknologi"

Foto: Lærke Posselt

Jonas Rolsted er aktuel med bogen ORGANE REMAIN der består at en række Kristuslegender. Den blev til på en rejse gennem Libanon med Bibelen og Koranen under armen.

Din bog består af en række Kristuslegender - hvordan opstod dén ide?
Det var noget der opstod mens jeg rejste rundt i Libanon - jeg havde Bibelen og Koranen med - gennem Koranen fik jeg øje på Jesus som barn - og det førte mig til en apokryf som hedder Det Arabiske Barndomsevangelium. Den består af 55 bittesmå blik i et barneliv - da jeg faldt over det fik jeg lyst til at gå ind i de rum og se mig omkring. Så begyndte jeg at skrive én lille scene hver dag før morgenmaden - bare små tableauer som jeg kiggede mig omkring i.

Hvorfor har du brugt både Bibelen og Koranen?
Det var bare de bøger jeg havde med da jeg rejste i Libanon - men Det Nye Testamente er over lange stræk en læsning af Det Gamle Testamente og Koranen er, blandt andre ting, en læsning af Det Gamle Testamente og Det nye Testamente. Der er enormt meget fælles stof. Langt de fleste personer i Koranen er bibelske personer.

Trænger Det Nye Testamente til en gendigtning?
Den evangeliegenre som Det Nye Testamente rummer bud på er selv en del af et endeløst muterende variationsværk som er startet længe inden de tekster vi kender og fortsat hele vejen op gennem historien.

Hvad kan litteraturen byde ind med i forhold til religion?
Jeg tror at der er nogle erfaringer som lapper over hinanden. Jeg har hørt religiøse mennesker tale om at læse i skriften indtil de oplever at bevidstheden bliver stemt på en ny måde. Sådan nogle erfaringer synes jeg godt at jeg kender, jeg tror at poesi/skrift er en form for bevidsthedsudvidende teknologi som sammen med musik, maleri osv. er udviklet i symbiose med hjernen siden tidernes morgen og derfor kan sende rødder ned i mange forskellige lag af hjernen, også lag som er ældre end bevidstheden - Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente og Koranen er meget potente eksempler på sådan en bevidsthedsudvidende teknologi.