Politiken giver fem hjerter til Marie Bregendahls 'Tvillingeromaner'

Fotograf: Holger Damgaard

Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen skriver i Politiken bl.a.: 

Romanerne ’Blandt de Unge’ og ’I Fest og Trængsler’, som udkom i 1919 og 1921 og nu igen, er en del af syvbindsværket ’Billeder af Sødalsfolkenes Liv’, der naturalistisk, men ømt portrætterer livet på den egn mellem Skive og Viborg, Bregendahl selv kom fra. De to såkaldte tvillingeromaner skildrer nærmere bestemt seksualmoralen på egnen, sædeligheden »blandt de unge«, hvilket er mindre tørt, end det kan lyde, for Bregendahl skildrer begæret indefra. Og beskrivelserne af kvinders blikke på og møder med smukke mænd, på blandt andet lange begivenhedsløse trasketure i »den dugvaade Kløver«, der gør dem våde »højt op paa Benene«, er en fryd ...

Men romanerne er også beretninger om begærets mindre skønne økonomi, for Bregendahl skildrer også de ulykkelige følger, som uskyldigt svir i sommernætters høstakke og andre uhensigtsmæssige begærsretninger får for de forskellige kvinder, som romanerne, som kollektivromaner, portrætterer.

Særligt dårligt går det for »Else fra Bækken«, den egentlige hovedperson, der ender med gal af skam at kvæle sit eget barn. Modsat hendes spejlbillede, Lise fra Broholm, der via en indre bestemmelse fravælger den skønne Mikkel i Møllen, kommer den »spædlemmede« Else galt af sted – og ligesom i ’En Dødsnat’ med næsten gotisk gru – ved at følge sit begær efter en »rank og strunk« klarinettist fra Viborg med »fine, ubrugte Hænder« og »tie om sit« eget »haarde Slid«.

Den arbejdende kvinde og hendes arbejdes generelle underkendelse er i det hele taget en gennemgående figur hos Bregendahl. Elses ulykke udspringer måske i sidste ende mest af, at hun, forført af doven og forfinet skønhed, heller ikke selv ser værdien af sit eget hårde arbejde. Det er ikke moralistisk, men rå, rå opbyggelighed. Ingen tvivl om, at Marie Bregendahl litterært er et mindst lige så interessant bekendtskab som den mere kanoniserede egnsfælle Jeppe Aakjær, som hun selv forsørgede som sin mand i en årrække.

Læs hele anmeldelsen

TILMED DIG GLADIATOR ABONNEMENT I DAG OG FÅ 30% PÅ ALLE BØGER