Rørende og provokerende: Bogtanken anmelder Jacob Skyggebjergs HJÆLP

 4/5 stjerner: HJÆLP er blevet anmeldt på Bogtanken. Læs et uddrag her:

"Bogen bærer undertitlen ”vidnesbyrd fra den dansk retsstat – et justitsmord”. Den omhandler tiden fra Jacob Skyggebjerg med vennerne er i byen og bliver anholdt efter et kontrovers med en dørmand. Han bliver to år senere idømt en behandlingsdom for vold mod embedsmand i funktion og bogen skildrer tiden ind og ud af psykiatriske afsnit; En tid hvor han efter hver udskrivelse må genopbygge sin tilværelse kun for at få den afbrudt og smadret igen af en ny tvangsindlæggelse."

"Jacob beskriver perioderne med tvangsindlæggelse med vrede og indignation, og hans sprog er her præget af nøgternhed og tomhed […] I kontrast til [dette] står sekvenserne i kursiv, hvor Jacobs liv ”uden for murene” leves – her er han på rejse med kæresten, til fest hos vennerne, på arbejde på magasinet Gaffa og på vej ud at spise med kæresten. Disse sekvenser er skrevet med poetisk indlevelse og smukt skildret i sine enkeltheder, og de bliver skarpe kontraster til livet i systemet. Jacob fremstår i de kursiverede sekvenser som et helt menneske, mens han i hospitalssekvenserne er reduceret til et man – et bittert, vredt og nedbrudt menneske. Netop disse kontraster i fortællingens greb er utrolig virkningsfulde og absolut romanens stærkeste kort."

 

 

"[Skyggebjerg] leverer […]en skarp kritik af et system, som […]giver stof til eftertanke; for hvorfor skal han tvangsindlægges og tvangsmedicineres, når hans omgangskreds og arbejdsplads kun giver udtryk for, at han er velfungerende? Handler det om, at systemet vil hjælpe eller straffe? Derudover fremstiller bogen en side af samfundet, som det er relevant at kende til; det er mennesker, der er glemt og efterladt – det er de oversete skæbner, dem vi som samfund ikke regner for noget. På den måde fungerer fremstillingerne fra det psykiatriske afsnit ikke kun som en kritik af behandlingssystemet, men også som en generel kritik af samfundets hierarkiske inddeling og stræben efter ”Normaliteten”. Han løfter på den måde sin egen fortælling til også at omhandle en større kritik af vores måde af forstå vores samfund og hinanden på."

"Hjælp er en bog, der på en gang rører mig og provokerer mig. Jeg forstår ham samtidig med at jeg gentagne gange bliver voldsomt irriteret på ham. Men det er netop heri, at romanens egentlige kvalitet ligger; Jacob Skyggebjerg har skabt en fortælling, der er [sic] vækker følelser; nogle vil måske melde sig i hans kor af foragt for systemet og andre vil måske have lyst til at give Jacob en syngende lussing. Men uanset hvad, så er Jacob Skyggebjerg sig selv, og han leverer en roman, der i høj grad også er sin egen og helt unik."

Hele anmeldelsen kan læses her