"Tankevækkende, somme tider surrealistiske og ofte dystre refleksioner." - Anmeldelse af TROR DU VI VÅGNER I MORGEN?

Foto: Torben Sørensen

Claus Kjærsgaard fra Helsingør Dagblad har anmeldt TROR DU VI VÅGNER I MORGEN? af fotograf og billedkunstner Linda Hansen og forfatter Maiken Abildgaard. Læs uddrag af anmeldelsen her.

"Bogen handler om Maiken og Lindas hverdagsliv, og de har ladet sige inspirere af hinanden på en lidt usædvanlig vis. Hver søndag gav de på skift hinanden en udfordring. Den ene søndag sendte Maiken en sætning til Linda. Næste søndag svarede Linda med et billede til teksten og med et nyt billede. Så var det Maikens tur til at sende en svartekst og bagefter en ny tekst."

"Resultatet er blevet nogle tankevækkende, somme tider surrealistiske og ofte dystre refleksioner. Det er selvfølgelig tydeligst i de nogle gange ret abstrakte tekster, men også i billedvalget fornemmer man ofte en klar mørk eller i hvert fald tvetydig tone."

"Maiken Abildgaard og Linda Hansen fortæller samstemmende, at de med projektet helt bevidst har lukket op for sluserne, givet tankerne slip og har ladet associationerne flyde."

Læs hele anmeldelsen i Helsingør Dagblad.