Asger Schnack

1 produkt

Navn: Asger Schnack
Fødselsdato: 23.05.1949, Gentofte
Priser: Statens Kunstfonds 3-årige stipendium, 1979, Carl Møllers legat (Humoristlegatet), 1979, Holger Drachmann-legatet, 1980, Victor B. Andersen’s Hæderslegat, 1983, Adam Oehlenschläger-Legatet, 1999, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, 2001, Morten Nielsens Mindelegat, 2003, Otto Gelsted-prisen, 2005, Lis Ahlmanns Legat, 2010 og F.P. Jacs Mindelegat 2013.

Asger Schnack er en dansk forfatter og forlægger. Siden sin debut med digtsamlingen Øjeæbler (1967) har Schnack været en del af det litterære miljø i Danmark. Selvom det er poesien, der tegner hovedsporet gennem forfatterskabet, har Schnack i sit litterære virke skrevet inden for en række genrer: romaner, børnebøger, essays og biografier om bl.a. Dan Turèll og Bob Dylan. I september 2015 udkom han med essaysamlingen Essays. Et langdigt på Forlaget Gladiator.

Asger Schnack har skrevet flere bøger i samarbejde med F.P. Jac og Klaus Høeck under fællespseudonymet Bandet Nul. Sammen med fotografen Lars Gundersen har han desuden udgivet forskellige digt- og fotografibøger.

Som redaktør har Asger Schnack arbejdet hos Borgens Forlag 1975-79 og hos Hans Reitzels Forlag 1993-99. Han har desuden drevet forlaget Swing, der fortrinsvist udgav nye udgivelser af danske forfattere, og forlaget Bebop, der især udgav gendigtninger af udenlandske digtere såvel som bøger af og om internationale billedkunstnere. I 2014 oprettede han Asger Schnacks Forlag.

Asger Schnack er senest udkommet med Graffiti. Digte og skrift på Forlaget Fuglekøjen i 2017. 

Besøg forfatterens hjemmeside

1 produkt
nittenhundredetrediverne
Asger Schnack
230,00 kr
Tidligere set: