Forfatterne

Det er vores klare ambition at blive et nyt forfatternes forlag, sådan som Arena var det fra slut 60'erne og godt og vel et tiår frem. Men det kan det kun blive, hvis forfatterne arbejder med. Vi, Jakob og mig, afstikker til en begyndelse nogle rammer som nedenstående.

Vi vil udvikle en redaktionel praksis, som går noget mere hårdhændet til værks end vanligt. Forfatteren må aldrig have en oplevelse af at være alene med sit manuskript. Vi vil som redaktører gå ind på alle niveauer, læse os ind på, hvad meningen er, hvad teksten handler om, hvad der er dens ærinde. Og vi vil se på det formelle, sætning for sætning, hvordan noget kommer til at betyde noget, og hvordan kompositionen, selve stoffets organisering, bedst tilgodeser læsningen.

Vi vil skabe en atmosfære omkring Gladiator, som gør, at man synes, der er rart at komme. Hvor man kan diskutere og inspirere hinanden og ikke mindst støtte hinanden.

Vi vil, at vores bøger bliver læst. Det er måske banalt, men ikke desto mindre vigtigt. Vi vil som forlag være tæt på læserne, vi vil have vores forfattere ud. Ikke for at man skal se giraffen, men for at han og hun kan være del af et læsende fællesskab. Vi vil lave oplæsningsture og gøre noget ekstra ud af mødet med læserne.

Vi vil give forfatterne mulighed for at tjene penge på deres arbejde. Fordelingsnøglen forfatteren og Gladiator imellem favoriserer forfatteren, således at procentsatsen er proportionelt stigende med salget. Op til 50%.

Og vi vil gøre op med ophavsretten, således at den fælles copyright forfatteren og Gladiator imellem overgår til forfatteren to år efter førsteudgivelsen. Ikke som nu 70 år efter forfatterens død.