Pressemeddelelse - Helene Johanne Christensen - Sammenfald

 

Helene Johanne Christensen
Sammenfald

Sammenfald er en digtsamling i fem dele, der med en stærk og egensindig    
poetisk stemme undersøger og udfolder erkendelsen af, at man som menneske, biologi, bevidsthed og i dette tilfælde kvinde ikke er lukket og selvberoende, men derimod i konstant berøring og udveksling med den verden, man er en del af.

Efter forgæves forsøg på at lukke sig om sig selv og slippe af med kroppen, tages en ny strategi i brug: Jeget stiller sig åben i mødet med verden, gør sig modtagelig, lytter og rækker ud mod et ’vi’. Hun tager sårbarheden på sig og lader sig berøre og bevæge af det, hun møder.

Digtene arbejder på at overskride skellet mellem indre og ydre, mellem krop og sind, bevidsthed og omgivelser ved hjælp af det poetiske sprog, intellektet og en særlig sensibilitet: Hænderne bruges som lygter. Jeget forbinder sig med kvinder i sin egen slægt og inden for videnskab, kunst og i myter for at finde genklang, spejling og viden hos dem. Digtene er interesserede i det, der finder sted – bevægelserne og berøringerne – i mellemrummene mellem jeg og verden. Med en alkymistisk og nysgerrig tilgang til videnskab og verden forbinder jeget vidt forskellige fænomener med hinanden for at registrere og afsløre sammenfald, overlap og synlige og usynlige forbindelser.

Helene Johanne Christensen (f. 1989) er digter og essayist. Hun debuterede med digtsamlingen BLÅ i 2018. Sammenfald er hendes anden bog. Hun er cand.mag. i litteraturvidenskab med tilvalg i museologi og arbejder med kunstformidling og skriveundervisning.

Forfatter: Helene Johanne Christensen
Titel: Sammenfald
Forlag: Gladiator
Omslag: Clara Birgersson
ISBN: 978-87-93658-55-4
Udgivelsesdato: 21. januar
Sidetal: 68
Pris: 200