Anmeldelse af claus ejners automattegninger!

Troels Laursen har anmeldt claus ejners jeg tænker ikke over, hvad jeg laver. Læs uddrag fra anmeldelsen lige her.

"Ord er der ikke mange af udover et kort forord af Hans Otto Jørgensen. Men værkernes eget indhold gør, at man læser sig ind i værket og derved finder ind til en underlig logik mellem de ting, der optræder i værkerne og som ikke hører sammen, men som her alligevel får noget til at gå op. På en overraskende bagvendt måde. Det handler om det absurde i vores daglige liv med hinanden."

"Kunstneren sætter sin særlige hverdagskurs med den gamle dada-kæmpe Francis Picabias ord som motto: " God smag burde være det modsatte af kedsomhed". Det er paradoksalt, men også livgivende i Claus Ejners streg, som er båret af en stor humor."

"Det tankeløse arbejde er her ganske tankevækkende. Og den dadaistiske og surrealistiske tradition har med denne billedbog fundet en fornem arvtager i Claus Ejner."

 

Hele anmeldelsen kan læses i Nordjyske.