Æstetisk læsning - giv din læselyst videre

Genopdag læselysten og giv den videre!

Kurset er baseret på læsemetoden "æstetisk læsning”, hvor åbningen af litteraturen tager udgangspunkt i den læsendes sansede oplevelse af teksten. Med dette forløb lærer kursisterne at dykke dybt i teksten på tekstens egne præmisser, og i fællesskab drøfte de erfaringer, teksten vækker i den enkelte. Det bliver nogle intense og inspirerende samtaler, hvor litteraturen viser sig som en særlig motor for fælles erkendelser omkring bordet. Kurset har til formål at revitalisere undervisernes egen glæde ved skønlitteraturen og give dem mulighed for at bruge metoden i egen undervisning - til brug for både læsning af etablerede forfattere og som støtte til arbejdet med elevernes kreative egenproduktion.

Målgruppe

Alle litteraturelskere, alle dansk- og sprogfagslærere i folkeskolen og gymnasieskolen (stx)

Tilmelding

Tilmelding skriftligt med navn, adresse, email og faktureringsoplysninger senest 15. august 2023 til gladiatorskolen@forlagetgladiator.dk.

Tid og sted

Uddannelsen finder sted på Forlaget Gladiator, Sturlasgade 14A, 1. sal, 2300 Kbh. S (lørdage kl. 9-21 inkl. fælles aftensmad, søndage kl. 11-14) 

Lørdag d. 2. og søndag d. 3. september

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. november 2023 

Pris

12.000 ex. moms

Prima vistalæsninger og 'skriv selv'

Holdet undervises af flere af de forfattere, der er tilknyttet forlaget. Vi vil lave prima vista læsninger af allerede udgivne tekster og nye elevtekster. Pensum vil bestå af udvalgte, litterære tekster og poetikker. Kurset sætter både kursisten i stand til at bruge prima vista metoden i undervisningen og til at skabe et engagerende rum for æstetisk læsning i klasseundervisningen. Begge lørdage vil slutte med fælles middag på forlaget og om aftenen vil der være forfatterbesøg og oplæsninger. Vi lægger op til at kursisterne selv booker overnatning i København, hvis man ikke er bor i byen.

Kurset støtter gymnasielærerne i at møde fagbeskrivelsen i bl.a. Dansk A (stx), herunder kravet om at faget skal sætte eleverne i stand til at analysere, fortolke og perspektivere skønlitteratur og udtrykke sig præcist og nuanceret om fagets emner. Efteruddannelsen kan støtte lærerne i arbejdet med intensiv tekstlæsning, hvor ikke blot de sproglige og historiske vinkler på teksten gennemgås, men hvor også elevernes sanselige erfaringer med tekstens æstetiske kvaliteter kommer i spil. Samtidig vil kurset sætte kursisterne i stand til at arbejde med elevernes egenproducerede tekster - hvilket giver et godt fundament for at kigge på det litterære håndværk.

Undervisningens format

Holdundervisning med oplæg, forfatterbesøg, tekstlæsning i fællesskab, individuelt arbejde med tekstproduktion samt pensumlæsning.

Om underviserne

Forlagsredaktør Jakob Sandvad og forfatter Hans Otto Jørgensen, Forlaget Gladiator + gæsteundervisere som fx. Josefine Klougart, Lars Frost, Jeppe Brixvold, Jonas Rolsted og Johanne Fall.

 

Debutanter fra Gladiators forfatterskoler

Louise Voller, Mette Zingenberg, Nis-Christian Bredholdt, Hans Hedegaard Andersen, Tine Høeg, Ida Graunbøl, Rakel Haslund-Gjerrild, Karen Bergholdt, Sara Roepstorff, Luca Talamona, Susan Simonsen, Selma Rosenfeldt-Olsen, Johanne Kirstine Fall, Camilla Hjørnholm Olsen, Shosha Raymond, Anita Furu, Ann Linn Palm Hansen, Helena Thau, Jesper Gaarskjær, Silja Henderson, Jamal Bendahman, Anne Zenon, Eva Aagaard, Kristiane Hauer, Dennis Glintborg, Sigridur Larsen, Emilie Parsbæk Skibdal, Cecilie Bødker, Mette Høppner Jakobsen, Jacob Grønlykke, Glenn Bech, Marie Ulrich Østergaard og Mia Dall.

Smitte gennem hud og luftveje
Emilie Parsbæk Skibdal
259,95 kr
Der er altid nogen at befri
Johanne Kirstine Fall
209,95 kr
Relikvie
Julie Mendel
139,95 kr
Ash-Shaheed [Vidnet]
Jamal Bendahman
259,95 kr
Frank
Mia Dall
159,95 kr